top of page

Prosjektoppgavene er tilpasset bruken av verktøyet

for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører.

ITB BA-verktøyet for byggherrer

Byggherrens oppgaver:

 • Vedlegge dokumentene i verktøyet som angir kravene til BA til konkurransegrunnlaget.

 • Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet.

 • Bruke verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.

 

ITB BA-verktøyet for rådgivere

Rådgivers oppgaver:

 • Lime inn Tverrfaglige krav, som er samhandlingen mellom leverandørene, i konkurransegrunnlaget. 

 • Sammen med byggherren etablere dokument Avvikskrav som blir et tilbudsdokument.

 • Vedlegg dokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering til konkurransegrunnlaget.

 • Sammen med byggherren kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet. 

 • Sammen med byggherren gjennomføre rehabiliteringsprosjekter med verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.  

 

ITB BA-verktøyet for totalentreprenører 

Totalentreprenørens oppgaver:

 • Hold møte med byggherren for å sørge for at byggherren får angitt sine krav for BA i dokument Avvikskrav bygningsautomatisering. Tidsforbruk ca. 1 time.

 • Send dokument Tverrfaglige krav som inneholder alle nødvendige grensesnitt til vvs og elektroleverandørene om BA.

 • Send følgende dokumenter til automatikkleverandør:
  Hovedkrav bygningsautomatisering eller Hovedkrav bygningsautomatisering med toppsystemleverandør, Avvikskrav bygningsautomatisering, Automatikkleverandørens arbeidsunderlag, Tverrfaglige krav eller Tverrfaglige krav med toppsystemleverandør.

 • Etterlys følgende signerte rapporter fra automatikkleverandøren:

 • Automatikkleverandørens tester av signaler med VVS– elektroleverandørene (3 stk.) til undersentralene og Automatikkleverandørens egenkontroll før overtakelsen.

 • Tilby byggherren at automatikkleverandøren viser SD-anleggets betjeningsfunksjoner i SD-anlegget.

ITB Koordinator BA-verktøyet for rådgivere og totalentreprenører

Verktøyet har innebygget beskrivelse av alle oppgaver som utføres i verktøyet og blir derfor enkelt å bruke.

bottom of page