top of page

Prosjektoppgavene er tilpasset bruken av verktøyet

for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører.

ITB BA-verktøyet for byggherrer

Byggherrens oppgaver:

 • Sørge for at rådgiver utarbeider konkurransegrunnlaget i hht oppgavene til rådgiver angitt i verktøyet.

 • Vedlegge dokumentene i verktøyet som angir kravene til BA til konkurransegrunnlaget.

 • Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet.

 • Bruke verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.

 

ITB BA-verktøyet for rådgivere

Rådgivers oppgaver:

 • Lime inn Tverrfaglige krav, som er samhandlingen mellom leverandørene, i konkurransegrunnlaget. 

 • Sammen med byggherren etablere dokument Avvikskrav som blir et tilbudsdokument.

 • Vedlegge dokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering til konkurransegrunnlaget.

 • Sammen med byggherren kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet. 

 • Sammen med byggherren gjennomføre rehabiliteringsprosjekter med verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.  

 

ITB BA-verktøyet for totalentreprenører 

Totalentreprenørens oppgaver:

 • Sammen med byggherren velge funksjoner for inneklima, miljø og energieffektivisering, etablere dokument Avvikskrav som blir et tilbudsdokument og ev. justere driftsfunksjonene i SD-anlegget.

 • Dersom byggherre eller totalentreprenør har engasjert en rådgiver oversendes Komponenttabell lokal automatikk og Komponenttabell for rom til valgt rådgiver for på en enkel måte kan angi hva som skal automatiseres. Dersom rådgiver ikke engasjeres kan hva som skal automatiseres velges av totalentreprenør sammen med sine underleverandører. 

 • Sammen med byggherren kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet.

ITB Koordinator BA-verktøyet for rådgivere og totalentreprenører

Verktøyet har innebygget beskrivelse av alle oppgaver som utføres i verktøyet og blir derfor enkelt å bruke.

bottom of page