top of page

ITB BA-verktøyene gjør BA enkelt og sikkert
for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører.

Formålet med verktøyene blir, som angitt, uavhengig hvem som bruker verktøyet. 

Oppgavene i prosjektene m.h.t. BA blir helt lik for aktørene i byggenæringen. 

ITB BA-verktøyet for byggherrer

Byggherrens oppgaver:

 • Sørge for at rådgiver utarbeider konkurransegrunnlaget i hht oppgavene til rådgiver angitt i verktøyet.

 • Vedlegge dokumentene i verktøyet som angir kravene til BA til konkurransegrunnlaget.

 • Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet.

 • Bruke verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.

 

ITB BA-verktøyet for rådgivere

Rådgivers oppgaver:

 • Lime inn krav til samhandlingen mellom leverandørene i konkurransegrunnlaget som er ferdig prosjektert. 

 • Sammen med byggherren etablere dokument Avvikskrav som blir et tilbudsdokument.

 • Vedlegge dokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering til konkurransegrunnlaget.

 • Sammen med byggherren kvalitetssikre prosjektgjennomføringen inkl. overtakelse av leveranse BA som angitt i verktøyet. 

 • Sammen med byggherren gjennomføre rehabiliteringsprosjekter med verktøyets mange tilbudsgrunnlag for rehabilitering.  

 

ITB BA-verktøyet for totalentreprenører 

Verktøyet er noe justert i forhold til verktøyene for byggherrer og rådgivere tilpasset totalentrepriser.

Totalentreprenør og byggherren kan sammen bruke verktøyets dokumenter for valg av:

 • Funksjoner som skal gjelde for inneklima, miljø og energieffektivisering. Verktøyet inneholder et stort funksjonsbibliotek for systemer og rom. 

 • Driftsfunksjoner i SD-anlegget. Verktøyet inneholder krav til driftsfunksjoner som kan justeres.

 • Byggherrens spesielle krav og angi disse i dokument Avvikskrav bygningsautomatisering. 

 • Komponenttabeller for rådgiver som ev. byggherren eller totalentreprenøren har. 
  Dette er Komponenttabell lokal automatikk og Komponenttabell rom som gir oversikt over det utstyr som skal leveres i ulike systemer og i rom.

ITB Koordinator BA-verktøyet for rådgivere og totalentreprenører

Dette verktøyet benyttes for å bekrefte at følgende er utført:

 • Utstyr er montert, merket, og installert.

 • Luft og vannmengder er innregulert. 

 • Testet funksjoner for regulering og styring som VVS og elektro-leverandørene skal levere i hht konkurransegrunnlaget inkl. varsler og andre status signaler.

 • Testet alle signaler som leverandørene av elektro, ventilasjon og rør leverer som skal tilknyttes automatikkleverandørens undersentraler, sammen med automatikkleverandøren. 

 • Testet at alle funksjoner som er angitt i konkurransegrunnlaget for automatikkleveransen er utført av automatikkleverandøren.

bottom of page