top of page

Bygningsautomatisering (BA) er automatikkutstyr og funksjoner for

 Inneklima, Miljø, Energieffektivisering og
Driftsfunksjoner i SD-anlegget.

Dagens situasjon for BA.

De fleste prosjektene er totalentrepriser med en gjennomføring som f.eks.:

  • Rådgivere blir i mindre grad engasjert for prosjektering av BA som totalentreprenør tar ansvaret for.

  • Totalentreprenør velger sine underleverandører. 

  • Automatikkleverandøren kan bli underlagt en av VVS- og elektroleverandørene.

  • VVS- og elektroleverandørene leverer ofte BA for det utstyr som skal automatiseres. Hvem har funksjonsansvaret? 

  • Automatikkleverandør leverer øvrig BA inkl. hovedsentralen i SD-anlegget. Dersom byggherren har en toppsystemleverandør, skal automatikkleverandøren kun levere resten av lokal automatisering.

  • Krav til samhandlingen mellom automatikkleverandør og vvs- og elektroleverandørene må avtales i prosjektet etter at leverandørene er valgt. Dette gir utfordringer for å angi grensesnittene.

  • Dersom byggherren ønsker endringer av hva som skal leveres av BA kan det bli tilleggskostnader.

  • Betjeningsfunksjonene i SD-anleggene blir ulike og kan mangle enkelte driftsfunksjoner for eiendommene.

  • Etter overtakelsen kan det bli komplisert for byggherren å vite hvem som leverer BA for de ulike bygningsdelene. Dette gir utfordringer dersom det skal utføres endringer og rehabilitering.

Utfordringer som løses i konkurransegrunnlaget for BA dersom ITB BA-verktøy benyttes.

Utstyr som skal automatiseres leveres i hovedsak av VVS- og Elektroleverandørene og utstyret har ofte kommunikasjonsport med ulike protokoller.
Automatikk
leverandøren må få informasjon om hva som leveres og hvilke variabler som kan overføres til SD-anlegget.

 

Teknologiutviklingen i byggenæringen skjer i et raskt tempo og det er utfordrende å følge med for å utnytte de mange fordelene og ivareta utfordringene i prosjektenes kravspesifikasjoner.

Automatikkleverandørene utvikler sitt utstyr kontinuerlig både for bedre lokal og sentral automatisering.

De har også høye kunnskaper om VVS- og elektrosystemer og utstyr bl.a. fordi dette er helt nødvendig for automatiseringen. Dette bør utnyttes.

De utvikler utstyr med løsninger som gjør at f.eks. alt utstyr de leverer kan kommunisere på felles kommunikasjonsbuss. Det bør utnyttes.

 

Automatikkleverandørene leverer i hovedsak all bygningsautomatisering og er derfor en viktig aktør.

Fortsatt skjer at automatikkleverandør blir underlag f.eks. ventilasjonsleverandør.

Automatikkleverandøren bør ha en rolle som en egen leverandør i totalentrepriser som VVS- og elektroleverandørene.

 

Automatikkleverandøren bør levere all BA i prosjektene. Dette er til stor fordel for byggherren som får en leverandør med alt funksjonsansvar for BA.

VVS- og Elektroleverandørene leverer ofte utstyr og funksjoner for BA for sine systemer.

Dette utstyr skal kommunisere med SD-anlegget for driftsfunksjoner i SD-anlegget.

Automatikkleverandøren skal levere resten. Hvem skal levere hva?

Raskt å kunne bidra til utbedringer ved feil er avhengig av om VVS- og elektroleverandørene har tilstrekkelige kunnskaper for rask utbedring. 

 

Krav til samhandlingen mellom automatikkleverandøren og VVS- elektroleverandørene og totalentreprenøren mangler normalt i konkurransegrunnlaget. Automatikkleverandøren er helt avhengig av at det stilles krav til bl.a. alle grensesnitt for å kunne utføre sin leveranse.

Krav til BA utarbeides normalt av rådgiverne i delte entrepriser og kravene blir avhengig av rådgiverfirmaenes ulike kravspesifikasjoner.

Flere byggherrer har også utarbeidet sine egne krav til BA.

Kravene til leveranse BA blir ulike i prosjektene og ofte mangelfulle. Betjeningen bør være helt lik i SD-anleggene.

Krav til kvalitetssikringsrapporter fra automatikkleverandøren er mangelfulle i konkurransegrunnlaget.

En ITB-ansvarlig engasjeres ofte bl.a. for å løse samhandlingen mellom leverandørene.  ITB-ansvarlig har blitt en normalbetegnelse uten at det vises til NS3935. ITB-ansvarlig skal ifølge NS3935 og ikke utarbeide krav til BA. 
Hvem leverer kravspesifikasjon for BA?

Byggherren kan ha en toppsystemleverandør. Da skal automatikkleverandøren kun levere utstyr for lokal automatisering i de enkelte rom og for VVS- og elektrosystemene. Utstyret skal kommunisere med SD-anleggets hovedsentral levert av toppsystemleverandør. Kvalitetssikring av samarbeidet mellom automatikkleverandør og toppsystemleverandør mangler i normalt konkurransegrunnlaget. Blir alt utstyr lokalt tilknyttet toppsystemet?

 

Firma ble nedlagt den 12.4.2024.  Du kan kontakte meg på telefon 95900985.

bottom of page