top of page

Prosjektgjennomføringen kan gjennomføres enkelt, likt og sikkert fordi at

 

Konkurransegrunnlaget har komplette og entydige krav til BA og

samhandlingen mellom aktørene før prosjektgjennomføringen starter.

Konkurransegrunnlaget for prosjektet

Dette vil inneholde i et kapittel Bygningsautomatisering der det angis hvilke dokumenter som er gjeldene for automatikkleverandøren.

Disse er: Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering.

Videre vil det inneholde et kapittel for samhandlingen mellom automatikkleverandøren og VVS-og elektroleverandørene. Dette får navnet Tverrfaglige krav som inneholder krav til hvilke grensesnitt  VVS-og elektrolevereandørene må oppfylle i prosjektet.                                                              

 

Mal for Kapittel Tverrfaglige krav finnes i verktøyets dokument Tverrfaglige krav. Dette oversendes rådgiver som skal ferdigstille kap. Tverrfaglige krav med de hovedfunksjoner for alt utstyr som leveres av VVS- og elektroleverandørene.

Rådgiver skal lime inn kap. Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget og bekrefte at dette er gjort til byggherrens prosjektleder.

Prosjektleder vedlegger tilbudsdokumentene Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering til konkurransegrunnlaget.

Nå dette er gjort inneholder konkurransegrunnlaget alle krav til BA.

 

Deretter sendes konkurransegrunnlaget ut på tilbudsforespørsel.

Etter at totalentreprenør er valgt starter prosjektgjennomføringen.

 

I en delt entreprise blir oppgavene som angitt ovenfor tilnærmet like med unntak av at et eget konkurransegrunnlag for BA og komponenttabeller som viser alt som skal automatiseres.

Prosjektgjennomføringen for BA

Prosjektleder har nå følgende oppgaver for BA:

  • Sende dokument Automatikkleverandørens arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør. 

 

  • I et av de første byggemøtene opplyse om at Kap.Tverrfaglige krav er angitt i konkurransegrunnlaget og at disse krav skal oppfylles. Dette angis i referat fra møtet.

 

  • Etterlyse rapportene: Fellestester med automatikkleverandøren og leverandørene av VVS- og elektroleverandør og

       rapport Automatikkleverandørens egenkontroll før overtakelsen.

  • Innkalle til overtakelse. Byggherren med ansvarlig driftspersonell bør være til stede.  Dokument Kontrollrapport overtakelse benyttes. 

  • Etterlyse rapport Egenkontroll automatikkleverandør når alle feil og mangler er utbedret, med dato og signatur.

 

  • Etterlyse Rapport fra prøvedrift fra automatikkleverandør når prøvedriftperioden er ferdig.

Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik for leveranse BA både for prosjektleder, VVS- og elektroleverandørene samt totalentreprenøren for BA.

Dette betyr at neste prosjekt blir utført på samme måte til fordel for alle aktører.

bottom of page