top of page

Det store potensialet med rehabilitering av eksisterende eiendommer utnyttes.

 

Gir lavere energiforbruk, bedre driftsfunksjoner, inneklima og miljø.

Driftspersonellet får tilnærmet lik betjening.

Rehabilitering blir enklere med verktøyets anvisninger og ferdige konkurransegrunnlag.

Grunnlaget for krav i rehabiliteringsprosjektene er:

  • Dokument Hovedkrav bygningsautomatisering som inneholder alle krav til funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift. Alle krav i dokumentet har et eget postnummer basert på NS3451 som gjør det enkelt å henvise til byggherrens ulike krav.

  • Dokument Avvikskrav Bygningsautomatisering som gir mulighet til å endre og legge til krav og å fjerne de krav som ikke er praktisk mulig å oppnå for en eksisterende eiendom.

De fleste av rehabiliteringsprosjektene har helt ferdige konkurransegrunnlag med tildelingskriterier og vekttall for offentlige byggherrer.

Rehabiliteringsprosjektene inngår i verktøyet for byggherre og rådgivere.
I verktøyet for rådgivere inngår prosjektene 1-5 som rådgiver kan tilby byggherre bidra med.

I verktøyet for totalentreprenører inngår ikke rehabiliteringsprosjekter.

1. Energieffektivisering som gir tilnærmet best mulig energieffektivisering for alle eiendommene. Varsling når energieffektiviseringen er for lav.

2. Betjening av SD-anleggenes driftsfunksjoner som gir tilnærmet lik betjening for alle eiendommene.

3. Rammeavtaler med automatikkleverandører gir færre leverandører. Disse leverer all bygningsautomatisering og har alt funksjonsansvar.  Løsningen er vesentlig bedre enn å benytte toppsystemleverandør.

4. Etablere system romfunksjoner for minimalisert energiforbruk, bedre inneklima og miljø med automatisk varsling ved feil.

5. Nye VVS- og elektrosystemer og bygninger som skal tilknyttes eksisterende eiendoms SD-anlegg eller få et nytt SD-anlegg.

6. Skifte undersentraler som har gått ut av produksjon med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og tilbudsbeskrivelsen for utskiftingen.

7. Skifte lisens for SD-anlegget med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og en tilbudsbeskrivelse.

8. Skifte ut hele SD-anlegget med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og tilbudsbeskrivelsen for utskiftingen.

9. Etablere fjernkontroll av bygninger via Internett med anvisninger for hvordan sørge for at eiendommen kan betjenes via Internett.

 

10. Eiendomsdashbord for byggherrens alle eiendommer. Dette har et unikt varslingspanel for alle eiendommene. Eiendommene kan sorteres på geografi og type eiendom. Operatør kan velge å logge seg inn på kun de eiendommer der det vurderes nødvendig å utføre tiltak. Dette gir en tidseffektiv drift.

11. Automatisk utskrift av arbeidsordre i FDV-system. Utvalgte varsler i SD-anlegget overføres til FDV-system basert på API.    

12. EPC-prosjektets krav til bygningsautomatisering gir anvisninger for å sikre at alle endringer i berørte SD-anlegg utføres av automatikkleverandøren for eiendommen.

bottom of page