top of page

 I ITB BA-verktøyene benyttes NS3451 i konkurransegrunnlaget for BA

Alle krav til BA har også egne nummer basert på NS3451.

Dette gir store fordeler når det skal henvises til kravene for BA

i konkurransegrunnlaget både for nye bygninger og rehabiliteringsprosjekter.

Bygningsdelstabellen NS3451 har følgende kapitler som brukes i ITB BA-verktøyene:

562 Sentral driftskontroll og automatisering.

Her angis i hovedsak krav til kommunikasjon og funksjoner for drift med sentral betjening via Internett.

563 Sentralutstyr for lokal automatisering.

Her angis i hovedsak krav til automatikkutstyr og funksjoner for inneklima, miljø og energieffektivisering for VVS- og elektrosystemer.

564 Bussystem.

Her angis krav til automatikkutstyr og funksjoner for inneklima, miljø og energieffektivisering for VVS- og elektro-utstyr montert i de enkelte rom.

569 Lokal automatisering automatikkutstyr.

Her angis krav til automatikkutstyr og hvilke objektvariabler som skal leveres i kommunikasjon med VVS- og elektro-komponenter levert av VVS-og elektroleverandørene.

434 Fordelinger for driftstekniske installasjoner.

Her angis krav til fordelinger som leveres av automatikkleverandøren.

I tillegg inneholder verktøyene krav til:

Automatikkleverandørens ytelser som bl.a. omfatter: 

Kvalitetssikringsrapporter, Grensesnittsansvarlig, Dokumentasjon, Idriftsettelse, Opplæring av driftspersonell, Overtakelse, Funksjonsbeskrivelser, Instrumentering for alle typer komponenter og systemer levert av VVS- og elektroleverandørene, varslingsprioriteter og merkesystem. 

Alle krav til BA er angitt i tilbudsdokument Hovedkrav bygningsautomatisering.

bottom of page