top of page

BAinfo`s verktøy løser alle utfordringene for bygningsautomatisering (BA)

nå og i fremtiden for byggenæringen. 

BA blir det enkleste fagområde å gjennomføre for alle aktørene.

 

Løsningen er at:

 • Byggherrene, Rådgiverne og Totalentreprenørene kan angi krav til BA ved å bruke samme verktøy.

 • Alle krav til BA er komplette, entydige, like, funksjonsbaserte, angis i konkurransegrunnlaget og hvert krav har et postnummer basert på NS3451.

 • Kvalitetssikring har høy prioritet i verktøyet, og det er krav til alle nødvendige kvalitetssikringsrapporter for å sikre at kravene blir oppfylt.

 • Automatikkleverandøren skal levere all BA, ha alt funksjonsansvar, være en egen leverandør og være ansvarlig for verktøyets omfattende faste grensesnitt. 

 • Alle krav til samhandlingen, grensesnitt m.m. mellom automatikkleverandøren og leverandørene av VVS- og elektro blir angitt i konkurransegrunnlaget. 

 • Byggherren kan enkelt angi sine tilleggskrav i konkurransegrunnlaget.

 • Oppgavene i h.h.t. NS3935 for ITB-ansvarlig og NS6450 for testing og ferdigstillelse for BA blir automatisk utført i prosjektene.

Resultatene blir at:

 • Kravene til BA blir like i alle prosjekter og samhandlingen mellom leverandørene blir uten konflikter.

 • Prosjektoppgavene for byggherre, rådgiver og totalentreprenør blir like i alle prosjekter.

 • For leverandørene av automatikk, VVS og elektro blir oppgaver som har med BA å gjøre også alltid like.

 • Byggherren får best mulige funksjoner for: Inneklima, Miljø, Energieffektivisering og Driftsfunksjoner i SD-anlegget som alltid er helt like.

        

 • Byggherren får ingen tilleggskostnader, og ingen feil og mangler når overtakelsen er ferdig.

 • Fordelene med teknologiutviklingen utnyttes automatisk fordi at kravene til BA er funksjonsbaserte. Dette gjør at kravene er relevante i mange år fremover.

bottom of page