top of page

Betjeningen i SD-anlegget blir tidseffektiv og helt lik i alle prosjekter

uavhengig av hvem som er automatikkleverandør.

Betjeningen blir i følgende rekkefølge etter innlogging:

Varslingsoversikt for eiendommen viser antall ukvitterte og kvitterte varsler for:

 • 1. Alarmer.

 • 2.1. Feil Inneklima og miljø, 2.2 Feil Energieffektivisering, 2.3. Feil øvrige.

 • 3. Vedlikehold. 

Varslingsoversikten gjør at blir enkelt å vurdere om det er nødvendig med flere undersøkelser i SD-anlegget.

Oversiktsbilde med lenker til alle felles innstillinger og felles informasjon for eiendommen:

 • Firmanavn på automatikkleverandør.

 • Elektronisk dokumentasjon med topologiskjema.

 • Informasjon til driftspersonell.

 • Tekstdatabase med driftsnotater for hvert system

 • Tekniske data for alle systemer.

 • Rapporter fra EOS-systemet.

 • Effektutvikling i sanntid og historiske data.

 • Felles innstillinger for romfunksjoner og VVS-systemer.

 • Endre hvem som skal ha varsler når og på hvilken måte for nye personer for drift.

 • Betjene driftstidsregistrering.

Ved å trykke på lenke vises ønsket informasjon. 

 

Systemoversikt for eiendommen

Viser varslingsstatus for hvert system. Rød tekst blinker for ukvitterte varsler og er fast for kvitterte varsler.

 

Systembilde for spesielt utstyr med lenker for visning av variabler for kommunikasjon med: Nettanalysatorer, Jordfeilsentraler, Solcelleanlegg, Ladestasjoner, Brannspjeldsentral, m.m.

 

Systembilde for sikkerhetssystemer

Viser varsler fra: Reservekraftaggregat, Brannvarslingssentral, Adgangskontrollsentral, Nødlyssentral og UPS-anlegg.

 

Øvrige systembilder i bygningstabellens rekkefølge.

Disse inneholder alle verdier for innstillinger, målinger, drift- og alarmstatus. 

Det som er unikt, er at systembildene har en lik rad for lenker til å:

 • Vise funksjonsbeskrivelse 

 • Lese og skrive driftsnotater 

 • Lese dimensjonerte tekniske data 

 • Betjene driftstidsregistrering

 • Vise trendkurver som er relevante for hvert system.

 

Det er krav til hva som skal vises av variabler i kommunikasjon med:

 • Pumper og vifter

 • Effektbrytere

 • Jordfeilsentraler

 • Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk

 • Vannmengdemålere

 • Energimålere

 • Kjølemaskiner og varmepumper

 • Varmepumpesystemer

bottom of page