top of page

Funksjonsbasert kunstig intelligens benyttes delvis.

Dette gir automatisert og effektiv drift av SD-anlegget med bl.a.

varsling ved feil og angivelse av hva som er feil for

inneklima, miljø og energieffektivisering.

Energieffektivisering (Noen eksempler)

 • Automatisk kontroll av at energieffektiviseringen er best mulig med varsling ved feil og angivelse av hva som er feil.

 • Automatisk beregning av starttidspunkt med selvlærende startfunksjon for å ha sparemodus lengst mulig.

 • Best mulig behovstyring for minimal bruk av energi med ulike typer av sensorer for bevegelse, romtemp., fuktighet, luftkvalitet, lys, sol, tider på døgnet, korridorbelysning med og uten vinduer, type aktivitet i rommet, lav utetemp for å bruke kald luft på natt, m.m.

 • Romoversikt i plantegninger for innstilt maks/min luftmengde og målt luftmengde for alle strømningsregulatorer med varsling ved feil luftmengde i forhold til innstilling.

 • Automatisk analyse av om det er mekanisk feil i strømningsregulatorer-VAV og i pumper. Varsling ved feil og angivelse av sannsynlig årsak.

Inneklima og miljø (Noen eksempler)

 • Automatisk kontroll av at inneklima og miljø er som forutsatt med varsling ved avvik og angivelse av hva som er feil.

 • Vise alle rom i plantegninger med angivelse av romtemperatur og status for lys og andre aktuelle variabler.  Trykk på rommet for å se innstilte min, maks og målt luftmengde, tilstedeværelse, stilling for ventiler og VAV-spjeld og endre børverdi for romtemperatur og luftkvalitet.

 • Vise kanalnettet i forbindelse med VAV med og uten optimalisering for hvert ventilasjonsaggregat.

 • Menneskeorientert belysning (HCL) med forskningsbaserte scenarioer for kontor, kontorlandskap, skoler, barnehager, sykehjem, eldresenter, vaktrom m. flere. Scenarioene er ulike for de ulike romtypene.
  Scenarioene
   tar hensyn til menneskets behov for lys avhengig av aktivitet og tider på døgnet.
  Riktig lys er også viktig i behandling av psykiske lidelser.  

Vedlikeholds funksjoner (Noen eksempler)

 • Varsler for periodisk vedlikehold med utskrift av arbeidsordre i byggherrens FDV-system.

 • Kommunikasjon med brannspjeldsentral for forskriftsmessig periodisk kontroll av brannspjeld fra SD-anlegget.

 • Skrive og lese driftsnotater direkte i systembilde for VVS-og elektrosystemer. Driftsnotatene samles i et felles dokument for driftsnotater i SD-anleggets 1. oversiktsbilde. (Dette blir et forenklet FDV-system)

bottom of page