top of page

ITB BA-verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenør

 

oppfyller oppgavene til ITB-ansvarlig og RITB for BA i h.h.t. NS3935.

Dokumenter i ITB BA verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenør.

Dokumentene har i hovedsak helt likt innehold, men prosjektoppgavene varierer noe avhengig om verktøyet er for byggherren, rådgiveren eller totalentreprenør i dokument 1 og 3. 

Verktøyene inneholder følgende dokumenter:

1. Prosjektoppgaver. Inneholder oppgaver for enten byggherren, rådgiver eller totalentreprenør med følgende kapitler:

 • Informasjon. Relevant informasjon om BA.

 • Prosjektgjennomføring. Angir hvilke oppgaver som prosjektgjennomføringen skal inneholde inkl. overtakelsen.

 • Avvikskrav. Her kan krav legges til, fjernes eller endres uten å endre dokument Hovedkrav bygningsautomatisering. Mal for avvikskrav finnes. Lenker til 22 relevante avvikskrav gjør det enkelt å justere krav. 

 • Rehabilitering. Her finnes ferdige tilbudsgrunnlag og anvisninger for 12 prosjekttyper.

2. Hovedkrav bygningsautomatisering. Inneholder komplette, entydige, alltid like og funksjonsbaserte krav til BA            som vedlegges konkurransegrunnlaget.

3. Tverrfaglige krav. Brukes for å angi Kapittel Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget som inneholder:

 • Grensesnitt mellom automatikkleverandør og totalentreprenør, rør, ventilasjon og elektro- leverandøren,

 • Bruk av TFM merkesystem for merking av systemer, komponenter og fordelinger.

 • Hovedfunksjoner for utstyr i tekniske systemer og i rom som skal leveres.

4. Automatikkleverandørens arbeidsunderlag. Inneholder:

 • Kvalitetssikringsrapporter for testing sammen med VVS- og elektro og prøvedrift.

 • Funksjonsbeskrivelser for romfunksjoner og alle typer VVS- og elektrosystemer.

 • Automatikkleverandørens egenkontroll før og etter overtakelsen.

 • Tabeller for tekniske data som skal fylles ut og angis i SD-anlegget.

 • Informasjon til driftspersonell skal fylles ut og angis i SD-anlegget.

   Sendes til valgt automatikkleverandør som bruker dette i gjennomføringen av leveranse BA.​

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser. 

5. Konkurransegrunnlag bygningsautomatisering. Angir hvilke dokumenter som er gjeldene og liste med relevante      enhetspriser.

6. Komponenttabeller. Brukes rådgiver som bruker dokumentet for å utarbeide komponenttabell for Lokal                          automatisering. Maler for alle typer systemer og utstyr for en enkel utarbeidelse av hvert system finnes.

    For utstyr i rom finns komponenttabell for Rom. Denne inneholder alt utstyr som kan forekomme i rom øverst i                 tabellen. På radene under angis romnr. og rom navn og antall av utstyr som skal monteres i rommet. 

7. Tilbudsevaluering. Er et regneark som automatisk beregner hvilken automatikkleverandør som har beste tilbud            basert på tildelingskriterier i offentlige prosjekter.

bottom of page