top of page

ITB BA-verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører

 

oppfyller oppgavene til ITB-ansvarlig og RITB for BA i h.h.t. NS3935.

Dokumenter i ITB BA verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører.

Dokumentene gir best mulige funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og driftsfunksjoner i SD-anlegget for byggherren.

 

Noen av dokumentene har litt ulikt innehold avhengig om det er en toppsystemleverandør i prosjektet og om det er en totalentreprise.

Verktøyene inneholder følgende dokumenter:

1. Prosjektoppgaver med følgende kapitler:

  • Informasjon. Relevant informasjon om BA.

  • Prosjektgjennomføring. Angir hvilke oppgaver som skal utføres.

  • Avvikskrav. Her kan krav legges til, fjernes eller endres uten å endre dokument Hovedkrav bygningsautomatisering. Mal for avvikskrav finnes. Lenker til 22 relevante avvikskrav gjør det enkelt å justere krav. ​

  • Rehabilitering. Her finnes ferdige tilbudsgrunnlag og anvisninger for 12 prosjekttyper i byggherrens verktøy, 5 prosjekttyper i rådgivers verktøy og ingen i totalentreprenørens verktøy.                                                                      

    Prosjektoppgavene som skal utføres er angitt på kun en A4-side.

2. Hovedkrav bygningsautomatisering. Inneholder komplette, entydige, alltid like og funksjonsbaserte krav til BA.            Dokumentet finnes i 2 varianter i totalentreprenørens verktøy avhengig av om det er en toppsystemleverandør eller         ikke. 

3. Tverrfaglige krav inneholder grensesnitt mellom automatikkleverandør og leverandørene av rør, ventilasjon og           ---elektro. I totalentreprenørens verktøy finnes Tverrfaglige krav og Tverrfaglige krav med toppsystemleverandør.

4. Automatikkleverandørens arbeidsunderlagInneholder bl.a:

  • Rapporter for testing sammen med leverandørene av VVS- og elektro.

  • Funksjonsbeskrivelser alle typer VVS- og elektrosystemer og for funksjoner i rom.

  • Rapport for automatikkleverandørens egenkontroll.   
    Dokumentet skal kun sendes til valgt automatikkleverandør som bruker dette i gjennomføringen av leveranse BA.​

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser. 

5. Konkurransegrunnlag bygningsautomatisering. Angir hvilke dokumenter som er gjeldene og liste med relevante      enhetspriser. Bearbeides av rådgiver. Finnes ikke i totalentreprenørens verktøy.

6. Komponenttabeller. Brukes  for å utarbeide Komponenttabell for lokal automatisering. Har maler for alle typer     ...systemer og utstyr for en enkel utarbeidelse av hvert system.

    For utstyr i rom brukes Komponenttabell for rom. Denne inneholder alt utstyr som kan forekomme i rom øverst i           tabellen. På radene under angis rom nr., rom navn og antall av utstyr som skal monteres i rommet. 

7. Tilbudsevaluering. Er et regneark som automatisk beregner hvilken automatikkleverandør som har beste tilbud            basert på tildelingskriterier i offentlige prosjekter. Finnes ikke i totalentreprenørens verktøy.

bottom of page