top of page

ITB BA-verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører

 

oppfyller oppgavene til ITB-ansvarlig og RITB for BA i h.h.t. NS3935.

Dokumenter i ITB BA verktøyene for byggherrer, rådgivere og totalentreprenører.

Dokumentene har i hovedsak helt likt innehold, men oppgavene i Prosjektoppgaver og Tverrfaglige krav varierer noe avhengig om verktøyet er for byggherre, rådgiver eller totalentreprenør. 

Verktøyene inneholder følgende dokumenter:

1. Prosjektoppgaver med følgende kapitler:

 • Informasjon. Relevant informasjon om BA.

 • Prosjektgjennomføring. Angir hvilke oppgaver som prosjektgjennomføringen skal inneholde inkl. overtakelsen.

 • Avvikskrav. Her kan krav legges til, fjernes eller endres uten å endre dokument Hovedkrav bygningsautomatisering. Mal for avvikskrav finnes. Lenker til 22 relevante avvikskrav gjør det enkelt å justere krav. ​

 • Rehabilitering. Her finnes ferdige tilbudsgrunnlag og anvisninger for 12 prosjekttyper.
  Dette kapittel er ikke med i verktøyet til totalentreprenør.                                                                                            

    Det er kun de få prosjektoppgavene som er angitt i dette dokumentet som skal utføres.

2. Hovedkrav bygningsautomatisering. Inneholder komplette, entydige, alltid like og funksjonsbaserte krav til BA.           Dokumentet vedlegges konkurransegrunnlaget.

3. Tverrfaglige krav. Brukes for å angi Kapittel Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget som inneholder:

 • Grensesnitt mellom automatikkleverandør og totalentreprenør, rør, ventilasjon og elektro- leverandørene,

 • Bruk av TFM merkesystem NS3451 for merking av systemer, komponenter og fordelinger.

 • Hovedfunksjoner for utstyr i tekniske systemer og i rom som skal leveres. Disse angis normalt av rådgiver.

4. Automatikkleverandørens arbeidsunderlagInneholder:

 • Rapporter for testing sammen med leverandørene av VVS- og elektro samt prøvedrift.

 • Funksjonsbeskrivelser for romfunksjoner og alle typer VVS- og elektrosystemer.

 • Rapport for automatikkleverandørens egenkontroll før og etter overtakelsen.

 • Tabeller for tekniske data som skal fylles ut til bruk for driftspersonellet i SD-anlegget.

 • Informasjon til driftspersonell skal fylles ut og angis i SD-anlegget.

   Dokumentet skal kun sendes til valgt automatikkleverandør som bruker dette i gjennomføringen av leveranse BA.​

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser. 

5. Konkurransegrunnlag bygningsautomatisering. Angir hvilke dokumenter som er gjeldene og liste med relevante      enhetspriser. Bearbeides av rådgiver.

6. Komponenttabeller. Brukes rådgiver som bruker dokumentet for å utarbeide Komponenttabell for lokal                        automatisering. Maler for alle typer systemer og utstyr for en enkel utarbeidelse av hvert system finnes.

    For utstyr i rom brukes Komponenttabell for rom. Denne inneholder alt utstyr som kan forekomme i rom øverst i           tabellen. På radene under angis rom nr., rom navn og antall av utstyr som skal monteres i rommet. 

7. Tilbudsevaluering. Er et regneark som automatisk beregner hvilken automatikkleverandør som har beste tilbud            basert på tildelingskriterier i offentlige prosjekter.

bottom of page