top of page

ITB Koordinator BA-verktøyet oppfyller NS6450 for kapitlene

3.5 Mekanisk ferdigstillelse, 3.6 Innregulering, 3.7 Funksjonstest og 3.8 Integrert test for BA.

Dokument for ITB Koordinator BA-verktøyet

 

Verktøyet brukes av enten rådgiver eller totalentreprenør for å koordinere samhandlingen mellom leverandørene av automatikk, VVS og elektro i totalentrepriser i pkt. 4 og 5 nedenfor.

 

Resultatet er at totalentreprenøren får en rapport som viser at alle krav i konkurransegrunnlaget til klargjøring og test av funksjonerer utført.

 

Verktøyet er laget i Excel og har følgende ark:

1. Maler

Her finnes maler for komponenter og systemer som forekommer i tekniske systemer som gjør det enklere å lage en oversikt over tekniske systemer.

 

2. Oversikt tekniske systemer

Leverandørene av VVS- og elektro skal oversende systemskjemaer og/eller tabeller for de systemer de skal levere.

Passende mal velges og kopieres inn i oversikten og redigeres.

Dette gir oversikt over:

 • Tekniske systemer med tilhørende komponenter som skal leveres.

 • Hvem som leverer og monterer komponentene angis.

 • Hvilke komponenter som skal tilknyttes automatikkleverandørens undersentraler med kommunikasjon eller med fysisk tilknytning med I/O.

 

3. Oversikt romsystem

Arket inneholder alle typer utstyr som normalt benyttes i rom.

Dette gir:

 • Full oversikt over hvilke komponenter som tilhører de ulike rom og hvem som leverer og monterer komponentene.

 • Full oversikt over hvilke leverandører som leverer funksjoner for varme, kjøling, luft, lys, solavskjerming m.m.

 • Full oversikt hvilke leverandører som automatikkleverandør må samarbeide med for tilknytning av romfunksjoner til betjening i SD-anleggets hovedsentral kap. 562.

4. Rapport systemer og rom

Dette arket benyttes for å bekrefte at følgende er ferdig med angivelse av dato for hvert system og rom:

Klargjøring for systemer og rom som betyr:

 • Utstyr er montert, merket og installert.

 • Luft og vannmengder er innregulert. 

 • Testet funksjoner for regulering og styring som VVS og elektro-leverandørene skal levere i hht konkurransegrunnlaget inkl. varsler og andre status signaler.

 

5. Test av signaler og funksjoner for systemer og rom som betyr:

 • Testet alle signaler som leverandørene av elektro, ventilasjon og rør leverer, som skal tilknyttes automatikkleverandørens undersentraler sammen med automatikk-leverandøren.

 • Dersom byggherren har en toppsystemleverandør, skal signalene ikke testes med automatikkleverandøren.

 • Testet at alle funksjoner som er angitt i konkurransegrunnlaget for automatikkleveransen er utført av automatikkleverandøren.

 

På bakgrunn av at datoer angis når de ulike delene i rapporten er utført kan rapporten også benyttes i forbindelse med fremtidsplanlegging for totalentreprenøren.

bottom of page