top of page

ITB Koordinator BA-verktøyet benyttes i totalentrepriser

av rådgivere eller totalentreprenører.

Verktøyet er basert på Excel med ark for følgende:

  1. Informasjon om verktøyet.

  2. Maler for ulike typer av VVS- og elektrosystemer med tilhørende utstyr. Passende maler kopieres og limes inn i ark. 3.

  3. Hvilket utstyr som blir levert i VVS- og elektrosystemer med angivelse av kommunikasjon, funksjoner, hvem leverer og monterer m.m.  som skal automatises.

  4. Hvilket utstyr som blir levert i rom med angivelse av kommunikasjon, funksjoner, hvem leverer og monterer m.m. som skal automatiseres.

  5. Sluttrapport som viser at utstyr er montert, merket, installert, innregulert luft- og vannmengder, test av funksjoner som: 1. VVS- og elektroleverandørene og 2. Automatikkleverandørene skal levere.

  6. Dokumentasjon med krav til signert dokumentasjon for hva som er testet og hvilke funksjoner og innregulerte verdier som skal leveres av VVS-, elektro og automatikkleverandørene.

NS3451 og NS3420 benyttes for merking.

Verktøyet oppfyller NS6450 for kapitlene 3.5 Mekanisk ferdigstillelse, 3.6 Innregulering, 3.7 Funksjonstest og          3.8 Integrert test for BA

Verktøyet kan også benyttes for å ha oversikt over fremdriften for tekniske systemer.

Resultatet er et signert dokument fra hver av VVS-, rør og automatikkleverandørene.

Rør og ventilasjonsleverandørene skal dokumentere at følgende er utført:

1. Utstyr er montert, merket, og installert.                                                                         

2. Luft og vannmengder er innregulert i henhold til sine dokumenter for dette. 

3. Testing av funksjoner for regulering og styring i henhold til sine vedlagte funksjonsbeskrivelser.

Elektroleverandør skal dokumentere at følgende er utført:

1. Utstyr er montert, merket, og installert

2.Testing av funksjoner for regulering og styring i henhold til sine vedlagte funksjonsbeskrivelser.

Automatikkleverandør skal dokumentere at følgende er utført:

1. Utstyr er merket.

2.Testing av signaler sammen med leverandørene av elektro, ventilasjon og rør.

3.Testing av funksjoner for regulering og styring i henhold til sine vedlagte funksjonsbeskrivelser.

 

bottom of page