top of page

Fordeler med verktøyets prosjektgjennomføring:

 • Oppgavene i h.h.t. NS3935 for ITB-ansvarlig og NS6450 for testing og ferdigstillelse for BA blir automatisk utført.

 • Tidsforbruk før overtakelsen blir noen få timer fordi det kun er kvalitetsikringssoppgaver som skal utføres.

 • Ingen konflikter fordi samhandlingen mellom automatikkleverandør og VVS- og elektroleverandørene er angitt i konkurransegrunnlaget.

 • Ingen tilleggskostnader fordi at alle krav til bygningsautomatisering er angitt i konkurransegrunnlaget.

 • Tilbudsprisene blir lavere fordi alle krav er standardiserte og automatikkleverandørene kan kopiere programmering fra prosjekt til prosjekt.

 • Ingen kostnader til prosjektering BA for fordi denne er utført i verktøyet 

 • Ingen kostnader til å ivareta samhandlingen mellom automatikkleverandør og VVS- og elektroleverandørene fordi krav til denne er angitt i verktøyet.

 • Overtakelsen blir enkel og sikker fordi at alle krav som skal kontrolleres har unike postnr. i hht NS3451 angitt i Kontrollrapport overtakelse. Videre skal automatikkleverandøren oversende Automatikkleverandørens egenkontroll signert som en bekreftelse på at alle krav er oppfylt.
  Erfaringsmessig er det nok med kontroll av de viktigste kravene.

​​

 • Ingen feil og mangler etter at overtakelsen er ferdig. Feil som ev. oppdages senere skal utbedres av automatikkleverandøren uten kostnader.

bottom of page