BAinfo-standardens utvikling

Det har alltid vært utfordrende å utarbeide krav til leveranse bygningsautomatisering

BAinfo startet utviklingen i 2013 og som pågår fortsatt for tilpasninger til markedet.

Det har vært et omfattende arbeide å utvikle en komplett og relevant standard for alle aktørers oppgaver og byggherrens ulike aktiviteter for bygningsautomatisering

Utviklingen er basert på all tilgjengelig kunnskap:

  • Kontakt med ca 30 nøkkelpersoner i mer enn 20 automatikkfirmaer, byggherrer, andre resurspersoner, rådgivere og FDV- og byggelederfirmaer. Dette gjør standardens krav relevante i dagens marked.

  • Videre har erfaringen til Tore Fosaas som automatikkleverandør i 26 år og rådgiver i 15 år vært avgjørende.

Hovedutfordringer for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for bygningsautomatisering:

  • Kravspesifikasjonene må inneholde standardiserte, komplette, entydige og relevante krav og oppgaver til alle aktørene, ferdige før prosjektstart.

  • Aktørene er byggherren, byggherrens prosjektleder og rådgivere RIV og RIE, totalentreprenør, leverandørene av automatikk, rør, ventilasjon, elektro og en eventuell toppsystemleverandør.

  • Byggherren må ha mulighet til å legge til og endre krav tilpasset sine ønsker enkelt i konkurransegrunnlaget.

  • Det må finnes kvalitetssikringsrutiner, som er enkle å bruke, og som sikrer at kravene blir oppfylte.

  • Kravspesifikasjonene må være tilpasset dagens teknologi, ivareta utfordringene og utnytte fordelene med den raske teknologiske utviklingen i byggenæringen.

  • Det må stilles krav til robust teknologi for å sikre inneklima og miljø.

  • Kravspesifikasjonene må gjelde for alle typer bygg og alle typer entrepriseformer og samspillskontrakter.

  • Det må finnes anvisninger og krav til rehabilitering av bygningsautomatisering.

Neste side: Litt om smarte bygg