dokumenter.jpg

BAinfo-verktøyets utvikling

p

Det har alltid vært utfordrende å prosjektere krav til leveranse bygningsautomatisering

BAinfo startet utviklingen i 2013 og ble "ferdig" i 2021. 

Det har vært et omfattende arbeide å utvikle et komplett og relevant verktøy for alle aktørers oppgaver og byggherrens ulike aktiviteter for bygningsautomatisering

Utviklingen er basert på all tilgjengelig kunnskap:

 • Kontakt med ca 30 nøkkelpersoner i mer enn 20 automatikkfirmaer, byggherrer, andre resurspersoner, rådgivere og FDV- og byggelederfirmaer. Dette gjør verktøyets krav relevante i dagens marked.

 • Videre har erfaringen til Tore Fosaas som automatikkleverandør i 26 år og rådgiver i 15 år vært avgjørende.

Hovedutfordringer for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for bygningsautomatisering:

 • Kravspesifikasjonene må inneholde standardiserte, komplette, entydige og relevante krav og oppgaver til alle aktørene, ferdige før prosjektstart.

 • Aktørene er byggherren, byggherrens prosjektleder og rådgivere RIV og RIE, totalentreprenør, leverandørene av automatikk, rør, ventilasjon, elektro og en eventuell toppsystemleverandør.

 • Byggherren må ha mulighet til å legge til og endre krav tilpasset sine ønsker enkelt i konkurransegrunnlaget.

 • Det må finnes kvalitetssikringsrutiner, som er enkle å bruke, og som sikrer at kravene blir oppfylte.

 • Kravspesifikasjonene må være tilpasset dagens teknologi, ivareta utfordringene og utnytte fordelene med den raske teknologiske utviklingen i byggenæringen.

 • Det må stilles krav til robust teknologi for å sikre inneklima og miljø.

 • Kravspesifikasjonene må gjelde for alle typer bygg og alle typer entrepriseformer og samspillskontrakter.

 • Det må finnes anvisninger og krav til rehabilitering av bygningsautomatisering på eksiterende eiendommer.

 

Funksjonene vil alltid bli like uavhengig av den teknologiske utviklingen:

 • Kravene er funksjonsbaserte - Automatikkleverandøren kan velge sin teknologi forutsatt at funksjonskravene oppfylles.

 • Funksjonene for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift blir alltid like.

 

Den teknologiske utviklingen vil fortsette i fremtiden.

Kravene til inneklima, miljø og energieffektivisering vil sannsynligvis endres lite.

Automatisering av driftsfunksjonene vil sannsynligvis bli mer og mer omfattende.

Krav til nye driftsfunksjoner ivaretas med oppgradering av verktøyet.

 

Krav til nye driftsfunksjoner må inngå i konkurransegrunnlaget for bygningsautomatisering

også i fremtiden.

Neste side: Litt om smarte bygg