dokumenter.jpg

BAinfo-verktøyets utvikling

p

Bygningsautomatisering er meget komplisert, p.g.a. en rask utvikling av automatikkutstyr med mulighet for stadig nye funksjoner.

 Utstyr i VVS- og elektrosystemer og komponenter utvikles også raskt med funksjoner som må utnyttes i kravene til leveranse bygningsautomatisering. 

BAinfo startet utviklingen i 2013 og verktøyet ble "ferdig" i januar 2022. 

Dette har vært svært tidkrevende og omfattende arbeide å utvikle BAinfo-verktøyet

Utviklingen av BAinfo-verktøyet er basert på tverrfaglig kunnskap. 

 • Omfattende kontakt med byggherrer, rådgivere og leverandører av: bygningsautomatisering, prosjektledelse, drift , EOS, FDV, VVS- og elektroutstyr, brannvarsling, sprinkler, adgangskontroll, nødlys, brannspjeld, menneskeorientert belysning, toppsystem, solcelleanlegg, m.fl.

Hovedutfordringer for utarbeidelse av kravspesifikasjoner for bygningsautomatisering:

 • Hovedkrav bygningsautomatisering må inneholde standardiserte, komplette, entydige, funksjonsbaserte og relevante krav for alt utstyr, alle funksjoner, ytelser, varselprioriteter, kvalitetssikringsrapporter m.m.
  Videre må angis entydige krav til hvilket automatikkutstyr og signaler som skal leveres for alle typer VVS- og elektrosystemer. Det må også angis hvilke variabler som skal overføres i kommunikasjon med systemer og komponenter som leveres av andre.

 • Byggherren må ha mulighet til å legge til og endre krav tilpasset sine ønsker, enkelt i konkurransegrunnlaget.

 • Konkurransegrunnlaget må inneholde krav til samhandlingen mellom automatikkleverandøren på den ene siden og entreprenør, leverandørene av rør, ventilasjon og elektro og en eventuell toppsystemleverandør på den andre siden.

 • Prosjektgjennomføringen må være slik at byggherren kun skal utføre noen enkle kvalitetsikringsoppgaver. Kvalitetssikringsrutinene må være enkle å gjennomføre, og sikre at alle krav blir oppfylte.

 • Kravspesifikasjonene må være tilpasset dagens teknologi, ivareta utfordringene og utnytte fordelene med den raske teknologiske utviklingen i byggenæringen.

 • Kravene må være slik at alt utstyr og funksjoner for bygningsautomatisering leveres av én automatikkleverandør i hvert prosjekt slik at byggherren har kun 1 firma som har funksjonsansvaret for bygningsautomatisering i prosjektet.

 • Rådgiverne skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men kun angi hovedfunksjoner for de systemer de prosjekterer.

 • Kravene må inneholde 

 • Det må stilles krav til robust teknologi for å sikre inneklima og miljø.

 • Kravspesifikasjonene må gjelde for alle typer bygg og alle typer entrepriseformer og samspillskontrakter.

 • Det må finnes anvisninger og ferdig prosjekterte konkurransegrunnlag for rehabilitering av bygningsautomatisering på eksiterende eiendommer. Potensialet for energieffektivisering og bedre driftsfunksjoner er stort.

 

Funksjonene vil alltid bli like uavhengig av den teknologiske utviklingen:

 • Kravene er funksjonsbaserte - Automatikkleverandøren kan velge sin teknologi forutsatt at funksjonskravene oppfylles.

 • Funksjonene for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift blir alltid like.

BAinfo-verktøyet utnytter SD-anleggenes høye teknologiske egenskaper for å angi optimale krav.

Verktøyet inneholder også regelbaserte analysefunksjoner for varsling av feil med energieffektivisering

og feil på inneklima og miljø med angivelse av hva som er feil. 

 

Nye funksjoner for drift av bygninger basert på analysefunksjoner med kunstig intelligens

og maskinlæring kan bli aktuelt i fremtiden.

Krav til nye driftsfunksjoner må inngå i konkurransegrunnlaget for bygningsautomatisering

også i fremtiden.

Neste side: Litt om smarte bygg