Bilde1.png

Hva er et toppsystem?

Normalt velges en toppsystemleverandør for all sentral betjening av byggherrens eiendommer.

Toppsystemet kommuniserer med de lokalt automatiserte systemene for eiendommene.  

Toppsystemleverandøren er normalt med i konkurransen om lokal automatisering. 

Hva er normalt hovedbegrunnelsen for et toppsystem?

Få lik betjening i SD-anlegget for alle eiendommene.

Kun 1 Web-server og 1 lisens for SD-anleggets hovedsentral.

Det finnes også toppsystemer med analysefunksjoner av byggherrens eiendommer.

BAinfo er ikke kjent med hvilke konkrete funksjoner disse systemer har. 

Hva er ulempene.

 • Ofte er det mange utfordringer i forbindelse med tilknytning av lokal systemer p.g.a. flere lokale leverandører og at kravene til samspillet mellom disse og toppsystemleverandør ikke er angitt i konkurransegrunnlaget. Kostnaden for tilknytningen av de lokale systemene utsettes ikke for konkurranse - prisen kan derfor bli høy.

 • Funksjonsansvaret blir delt mellom toppsystemleverandør og en eller flere leverandører av lokal automatisering i prosjektet.

 • Det blir flere separate overtakelser for toppsystemet og for lokal automatisering som ofte er fordelt på automatikkleverandør m.fl.

 • Dersom byggherren ønsker endring av driftsfunksjoner etter at toppsystemleverandør er valgt vil prisen kunne bli unødvendig høy.

 • Byggherren gjør seg avhengig av toppsystemleverandøren. 

 • Ved rehabilitering av eiendommen må både toppsystemleverandør og lokal automatikkleverandør engasjeres.

 

Krav i BAinfo-verktøyet til eksisterende toppsystem.

 • Krav til samarbeide mellom toppsystemleverandør og lokal automatikkleverandør som skal levere all lokal automatisering. 

 • Kvalitetssikringsrapport sikrer at alle lokalt etablerte systemer er tilknyttet toppsystemet. Skal leveres byggherren før overtakelsen.

 • Dersom byggherren har flere toppsystemleverandører vil det automatisk bli etablert en priskonkurranse mellom toppsystemleverandørene om hvem som skal levere tilknytningen av det lokale anlegget.

 

Krav i BAinfo-verktøyet for toppsystem er unødvendig.

 • Kravene sikrer at betjeningen i SD-anlegget alltid bli helt lik helt uavhengig av hvem som er automatikkleverandør.

 • Byggherren kan benytte ferdigprosjektert tilbudsgrunnlag for å inngå rammeavtaler med f.eks 3 automatikkleverandører.

Byggherren får kun én automatikkleverandør med alt funksjonsansvar for hver eiendom 

Alltid helt lik betjening uavhengig av automatikkleverandør og den teknologiske utviklingen

BAinfo-verktøyet inneholder også et Eiendomsdashbord som kan benevnes som et "toppsystem"