Lønnsomhet.jpg

Kostnadene i hvert prosjekt blir sterkt reduserte.

Kostnadene til energi, effekttopper og drift blir minimalisert.

 • Ingen kostnader til rådgiveres prosjektering - All prosjektering er ferdig i standarden.

 • Ingen kostnader til ITB-ansvarlig for leveranse bygningsautomatisering - All klargjøring og grensesnitt for leveransen er ferdig.

 • Ingen tilleggskostnader for leveranse bygningsautomatisering -Alle krav er komplette og entydige.

 • Prosjektgjennomføringen er < 8 timer uavhengig av størrelse på prosjekt.

 • Ingen endringer er nødvendige i samspill med totalentreprenør - Alle krav er standardiserte og angitt i tilbudsdokumentene.

 • Priskonkurranse mellom toppsystemleverandørene for tilknytningen av det lokale anlegget til toppsystemet etableres automatisk.

 • Kostnadene til energiforbruk og effekttopper blir minimaliserte fordi det er optimalt med krav til energieffektivisering og lastkontroll.

 • Automatisk varsling når variablene for energieffektivisering er feil innstilt og VVS-anleggene ikke gir forventet energieffektivisering.

 • Tilbudsprisene blir lavere fordi alle krav er standardiserte - Automatikkleverandørene kan kopiere løsninger fra prosjekt til prosjekt.

 • Overtakelsen tar kort tid fordi kravene er like - Kontrollrapport overtakelse benyttes og at det kun er én automatikkleverandør.

 • Driftspersonellet vil ikke bruke tid på å få levert manglende nødvendige driftsfunksjoner.

 • Driftspersonellet vil bruke mindre tid i betjeningen av SD-anlegget.

Kostnaden til BAinfo-standarden er kun en engangsinvestering.

Investeringen er bærekraftig fordi det blir sterkt reduserte kostnader i hvert prosjekt.

Kostnaden er derfor inntjent i løpet av ca 1 år med prosjekter.

Bilde1.png

Rehabilitering av bygningsautomatisering er ofte nødvendig.

Rehabilitering er mer utfordrende enn å bygge nytt.

BAinfo-verktøyet gjør rehabilitering enklere.

 

Generelt

Normalt er hensikten med rehabiliteringen å få bedre driftsfunksjoner, inneklima og miljø, lavere energi- og effektforbruk og mer tidseffektiv drift.

Det er også et behov for at alle eiendommene skal ha tilnærmet lik betjening

Videre må utstyr skiftes p.g.a. alder.

BAinfo-verktøyet inneholder tilbudsbeskrivelser for følgende rehabiliteringsprosjekter:

1.    Betjening av SD-anleggenes driftsfunksjoner gir tilnærmet lik betjening for alle eiendommene.

2.    Rammeavtaler gir færre automatikkleverandører som leverer all bygningsautomatisering i nye prosjekter. Toppsystem er unødvendig.

3.    Eiendomsdashbord har et unikt varslingspanel for alle eiendommene. Operatør kan velge de eiendommer der tiltak er nødvendig. Tidseffektiv drift.

4.    Energieffektivisering gir tilnærmet optimal energieffektivisering for alle eiendommene. Automatisk varsling når energieffektiviseringen er for lav.

5.    Nye VVS- og elektro systemer og bygninger til eksisterende eiendom med anvisninger om tilbudskonkurransen.

6.    Etablere automatisk utskrift av arbeidsordre i FDV-system. Utvalgte varsler i SD-anlegget overføres til FDV-system basert på API.    

7.    Skifte undersentraler med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og tilbudsbeskrivelsen for utskiftingen.

8.    Skifte hovedsentral for SD-anlegget med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og tilbudsbeskrivelsen for utskiftingen.

9.    Skifte ut hele SD-anlegget med anvisninger for å ivareta de utfordringene som utskiftingen har og tilbudsbeskrivelsen for utskiftingen.

10.  Etablere system romfunksjoner for minimalisert energiforbruk og bedre inneklima og miljø med varsling ved feil på inneklima og miljø.

11.  Etablere fjernkontroll av bygninger via Internett gir anvisninger for hvordan sørge for at eiendommen kan betjenes via Internett.

12.  EPC gir anvisninger for å minimalisere endringer av eksiterende SD-anlegg. Ivaretar EPC-leverandørens krav til energieffektiviserings-funksjoner i                   eksisterende SD-anlegg. Endringene i SD-anleggene utføres av automatikkleverandøren for eiendommen.

Rehabiliterte eiendommer vil få en tilnærmet lik betjening med de smarte driftsfunksjonene som angitt i BAinfo-verktøyet.

Rehabilitering for toppsystem inngår ikke bl.a. fordi BAinfo-verktøyet gir helt lik betjening i SD-anlegget.

Med BAinfo-verktøyets krav er toppsystem unødvendig og ulempene med toppsystem unngås.