BAinfo-standardens dokumenter

BAinfo-standarden er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

Informasjon, tilleggskrav og rehabilitering 

Informasjon for: Toppsystemleverandør, Tekst for bygghåndbok, Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk, Avtaler med EOS-firma m.m.

Anvisninger for byggherrens Tilleggskrav:  Lenker for 21 ulike tilleggskrav som, Breeam, Wifi i tekniske rom, flere energimålere, Automatisk kontroll av inneklima, miljø, energieffektivisering, Tekstdatabase for driftsnotater, IoT, m.fl.

Anvisninger og krav for rehabilitering av 12 ulike typer : Eiendomsdashbord, Rammeavtaler med automatikkleverandører, Oppgradere eksisterende eiendommer, Automatisk arbeidsordre i FDV-system, skifte undersentraler, Etablere system for romfunksjoner,  EPC m.fl.

Prosjektgjennomføring 

Prosjektgjennomføringsoppgaver er angitt med kun 1,5 side med tekst og omfatter: Krav til rådgiverne i forprosjekt, Kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, samspill, etterlyse kvalitetsikringsdokumenter og Kvalitetssikring av overtakelsen.

Krav til rådgiver for bygningsautomatisering

Krav til rådgiver i totalentrepriser og delte entrepriser. Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men angi hovedfunksjoner for VVS- og elektrosystemene i Tverrfaglige krav og lime Tverrfaglige krav inn i konkurransegrunnlaget.

Standardkrav leveranse bygningsautomatisering

Komplette, relevante, entydige og funksjonsbaserte krav til leveranse bygningsautomatisering. Krav til levering av ulike kvalitetsikringsdokumenter.

Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør

Funksjonsbeskrivelser for alle typer VVS- og elektroanlegg, kvalitetssikring m.m.. Oversendes til valgt automatikkleverandør.

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser

Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering

Hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering

Er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt.

Prekvalifisering og tilbudsevaluering

Er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Neste side: Tverrfaglige krav