BAinfo standardens dokumenter

BAinfo-standarden er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

Byggherrens oppgaver med alle nødvendige anvisninger for byggherrens hovedoppgaver, utarbeide tilleggskrav og rehabilitering.

Prosjektleders oppgaver med krav til noen få kvalitetsikringsoppgaver fordelt på total-,delte og generalentrepriser – som kun er kvalitetssikring og må derfor utføres.

Rådgivers oppgaver med krav til at rådgiver skal lime inn Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget for entreprisen. Ferdig kapittel Tverrfaglige krav med grensesnittkrav til Entreprenør, Rør- Ventilasjon- og Elektroleverandør, Merkesystem og Hovedfunksjoner finnes i dokumentet. Rådgiver skal kun angi systemenes hovedfunksjoner, d.v.s. ingen krav til leveranse bygningsautomatisering.

Standardkrav leveranse bygningsautomatisering med komplette, entydige, relevante og standardiserte krav til leveransen. Dokumentet er alltid helt likt i alle prosjekter.

Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering  der byggherren limer inn relevante tilleggskrav fra Byggherrens oppgaver og redigerer om nødvendig teksten.    

Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør med bl.a. et funksjonsbibliotek for regulering og styrefunksjoner for VVS- og elektroanlegg.

Kvalitetssikringsdokument overtakelse inneholder en tabell med alle krav til leveranse bygningsautomatisering. Byggherren peker på krav og leverandør viser at kravet er utført.

Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering som er hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt.

Prekvalifisering og tilbudsevaluering er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Lenker til instruksjonsvideoer for 12 ulike instruksjonsvideoer med presentasjoner, gjennomgang av alle dokumenter, prosjektgjennomføring og informasjon til driftspersonellet.

Neste side: Tverrfaglige krav