BAinfo-verktøyets dokumenter

BAinfo-verktøyet er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

Tillegg- og rehabiliteringskrav 

Informasjon for: Toppsystemleverandør, Tekst for bygghåndbok, Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk, Avtaler med EOS-firma m.m.

Anvisninger for byggherrens Tilleggskrav:  Lenker for 22 ulike tilleggskrav som, Breeam, Wifi i tekniske rom, flere energimålere, Automatisk kontroll av inneklima, miljø, energieffektivisering, Tekstdatabase for driftsnotater, IoT, m.fl.

Anvisninger og krav for rehabilitering av 12 ulike typer : Eiendomsdashbord, Rammeavtaler med automatikkleverandører, Oppgradere eksisterende eiendommer, Automatisk arbeidsordre i FDV-system, skifte undersentraler, Etablere system for romfunksjoner,  EPC m.fl.

Prosjektgjennomføring 

Prosjektgjennomføringsoppgavene er standardiserte og angitt på 1 side med tekst og omfatter kun kvalitetssikring.

Krav til rådgiver for bygningsautomatisering

Krav til rådgiver i totalentrepriser og delte entrepriser. Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men angi hovedfunksjoner for VVS- og elektrosystemene i Tverrfaglige krav og lime Tverrfaglige krav inn i konkurransegrunnlaget.

Hovedkrav leveranse bygningsautomatisering

Komplette, relevante, entydige og funksjonsbaserte krav til leveranse bygningsautomatisering. Krav til levering av ulike kvalitetsikringsdokumenter. Alle krav har et postnummer og et navn. Dette gjør det enkelt å vise til ulike krav i dokumentet.

Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør

Funksjonsbeskrivelser for alle typer VVS- og elektroanlegg, kvalitetssikring m.m.. Oversendes til valgt automatikkleverandør.

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser

Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering

Hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering

Er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt for rammeavtaler m.m..

Prekvalifisering og tilbudsevaluering

Er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Neste side: Tverrfaglige krav