dokumenter.jpg

BAinfo-verktøyets dokumenter

BAinfo-verktøyet er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

1. Byggherrens oppgaver

Informasjon: Toppsystemleverandørs samarbeide med lokal automatikkleverandør i prosjekt, Tekst for bygghåndbok, Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk, Avtaler med EOS-firma m.m.

Prosjektgjennomføringen: Prosjektoppgavene (kvalitetssikring) er angitt på kun 1 side tekst.  Kontrollrapport med de krav som skal kontrolleres for overtakelsen.  Viktig informasjon.

Avvikskrav:  Lenker for 22 ulike avvikskrav som Kommunikasjon med FDV-system, Breeam, Wifi i tekniske rom, flere energimålere, Menneskeorientert  belysning (HCL), Verktøy for  belastningstest av VAV-systemet, Lastprogram for effektbegrensning  m.fl.

Valgte avvikskrav limes inn i mal for Avvikskrav bygningsautomatisering som blir et tilbudsdokument.

Rehabilitering: Anvisninger og krav for 12 ulike typer : Eiendomsdashbord, Rammeavtaler med automatikkleverandører, Oppgradere eksisterende eiendommer for bedre funksjoner for inneklima, miljø og drift, skifte undersentraler, Skifte SD-anlegg, Etablere system for romfunksjoner,  EPC m.fl.

2. Hovedkrav bygningsautomatisering.

Komplette, relevante, entydige, standardiserte og funksjonsbaserte krav til leveranse bygningsautomatisering inkl. krav til levering av kvalitetssikrings-dokumentene. Alle krav har et postnr. i hht. NS3451 for å kunne vise til krav ved overtakelsen og for hvilke krav som gjelder ved rehabilitering.

3. Tverrfaglige krav.

Inneholder de oppgaver som skal utføres for å ferdigstille Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget for totalentrepriser og delte entrepriser.

Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men angi hovedfunksjoner i rom , VVS- og elektrosystemene og for brann og røyk i kanaler  i Tverrfaglige krav og lime inn ferdigstilte Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget.

4. Automatikkleverandørens arbeidsunderlag.

Inneholder: Funksjonsbeskrivelser for romfunksjoner, alle typer VVS- og elektroanlegg,  Automatikkleverandørens egenkontroll, Tabeller for tekniske data, Informasjon til driftspersonell m.m. Oversendes til valgt automatikkleverandør som et arbeidsunderlag.​

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser

5. Konkurransegrunnlag bygningsautomatisering

Hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

6. Komponenttabeller

Er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt for rammeavtaler m.m..

7. Tilbudsevaluering

Er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Neste side: Tverrfaglige krav