BAinfo standardens dokumenter

BAinfo-standarden er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

Informasjon, tilleggskrav og rehabilitering 

Informasjon for: Toppsystemleverandør, Tekst for bygghåndbok, Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk, Avtaler med EOS-firma m.m.

Anvisninger for byggherrens Tilleggskrav:  Lenker for 22 ulike tilleggskrav som Kommunikasjon med FDV-system, Breeam, Wifi i tekniske rom, flere energimålere, Automatisk kontroll av inneklima, miljø, energieffektivisering, Tekstdatabase for driftsnotater, IoT, m.fl.

Anvisninger for rehabilitering av 11 ulike typer : Eiendomsdashbord, Rammeavtaler med automatikkleverandører, Oppgradere eksisterende eiendommer, skifte undersentraler, Skifte SD-anlegg, Etablere system for romfunksjoner,  EPC m.fl.

Prosjektgjennomføring 

Prosjektgjennomføringsoppgaver angitt på 1,5 side, Krav til rådgiverne forprosjekt, Kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget, samspill, etterlyse kvalitetsikringsdokumenter og Kvalitetssikring av overtakelsen.

Krav til rådgiver for bygningsautomatisering

Krav til rådgiver i totalentrepriser og delte entrepriser. Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men angi hovedfunksjoner for VVS- og elektrosystemene i Tverrfaglige krav og lime Tverrfaglige krav inn i konkurransegrunnlaget.

Standardkrav leveranse bygningsautomatisering

Komplette, relevante, entydige og funksjonsbaserte krav til leveranse bygningsautomatisering. Krav til levering av ulike kvalitetsikringsdokumenter.

Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør

Funksjonsbeskrivelser for alle typer VVS- og elektroanlegg, kvalitetssikring m.m.. Oversendes til valgt automatikkleverandør.

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser

Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering

Hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering

Er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt.

Prekvalifisering og tilbudsevaluering

Er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Neste side: Tverrfaglige krav