dokumenter.jpg

BAinfo-verktøyets dokumenter

BAinfo-verktøyet er dokumenter som gir byggherren alt som er nødvendig av krav og anvisninger knyttet til bygningsautomatisering.

1. Hovedkrav leveranse bygningsautomatisering

Komplette, relevante, entydige og funksjonsbaserte krav til leveranse bygningsautomatisering. Krav til levering av ulike kvalitetsikringsdokumenter. Alle krav har et postnummer og et navn. Dette gjør det enkelt å vise til ulike krav i dokumentet.

2. Tillegg- og rehabiliteringskrav 

Informasjon: Toppsystemleverandør, Tekst for bygghåndbok, Ventilasjonsaggregater med integrert automatikk, Avtaler med EOS-firma m.m.

Tilleggskrav:  Lenker for 22 ulike tilleggskrav som, Breeam, Wifi i tekniske rom, flere energimålere, Automatisk kontroll av inneklima, miljø, energieffektivisering, Tekstdatabase for driftsnotater, IoT, m.fl.

Rehabilitering: Eiendomsdashbord, Rammeavtaler med automatikkleverandører, Oppgradere eksisterende eiendommer, Automatisk arbeidsordre i FDV-system, skifte undersentraler, Etablere system for romfunksjoner,  EPC m.fl. (tilsammen 12 stk)

3. Prosjektgjennomføring 

Prosjektgjennomføringsoppgavene er standardiserte og angitt på 1 side med tekst og omfatter kun kvalitetssikring.

4. Tverrfaglige krav

Inneholder de oppgaver som skal utføres for å ferdigstille Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget for totalentrepriser og delte entrepriser. Rådgiver skal ikke angi noen krav til leveranse bygningsautomatisering, men angi hovedfunksjoner i rom og for VVS- og elektrosystemene i Tverrfaglige krav og lime inn ferdigstilte Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget.

5. Funksjonsbeskrivelser og annen informasjon

Funksjonsbeskrivelser for romfunksjoner, alle typer VVS- og elektroanlegg,  Automatikkleverandørens egenkontroll, Tabeller for tekniske data, Informasjon til driftspersonell m.m. Oversendes til valgt automatikkleverandør som et arbeidsunderlag.

Tilleggsdokumenter for delte entrepriser

6. Tilbudspriser leveranse bygningsautomatisering

Hovedbeskrivelsen i en delt entreprise.

7. Komponenttabeller leveranse bygningsautomatisering

Er et regneark med maler, komponenttabeller for: Lokal automatikk og Romfunksjoner og et Prekvalifiseringsprosjekt for rammeavtaler m.m..

8. Tilbudsevaluering

Er et regneark der innkommende priser limes inn. Byggherren setter karakter på de ulike tildelingskriteriene.

Neste side: Tverrfaglige krav