Driftsfunksjoner.jpg

BAinfo-verktøyet sikrer at alle nødvendige driftsfunksjoner blir levert

Betjeningen i SD-anlegget er standardisert og alltid helt lik for alle eiendommene uavhengig av automatikkleverandør

Betjeningen er i følgende rekkefølge etter innlogging:

Varslingsoversikt

Hver eiendom har en varslingsoversikt som viser antall kvitterte og antall ukvitterte varsler for følgende varsler:

1.   Alarmer​, 2.1 Feil inneklima og miljø, 2.2 Feil energieffektivisering og lastkontroll, 2.3 Feil øvrige, 3.   Vedlikehold.

Standardisert betjening 

Etter varslingsoversikten er rekkefølgen for betjeningen som følger:

 1. Oversiktsbilde med lenker til felles informasjon og innstillinger

 2. Systemoversikt for VVS- og elektrosystemer der det vises om systemet har kvitterte eller ukvitterte varsler.

 3. Systembilde for spesielt utstyr med kommunikasjon.

 4. Systembilde for sikkerhetssystemer

 5. Systembilder for VVS- og elektrosystemer

 6. Systembilder for romfunksjoner med visning og endring innstillinger for alle relevante variabler.

 7. Soner for VAV pr. ventilasjonsaggregat relevante variabler.

Driftsfunksjonene etableres i byggets Sentrale Driftskontrollanlegg (SD)

 • Driftsfunksjonene er alltid helt like og relevante i alle bygg.

 • Driftsfunksjonene i verktøyet oppgraderes for å utnytte den teknologiske utviklingen i byggenæringen. 

 • Driftsfunksjonene etableres, der det er nødvendig, med kunstig intelligens basert på regelbaserte systemer 

 • Driftsfunksjonene kan betjenes med PC, nettbrett og mobiltelefoner.

 • Alle variabler i SD-anlegget kan overføres med Rest-API til andre systemer

BAinfo-verktøyets krav vil uansett teknologiutviklingen gi nødvendige og relevante driftsfunksjoner

 

BAinfo-verktøyets krav til API gir muligheter for å etablere smarte driftsfunksjoner.

Neste side: Visning av flere driftsfunksjoner