BAinfo-standardens hovedformål er at bygget får alle nødvendige driftsfunksjoner

Standardens krav til driftsfunksjoner sikrer inneklima, miljø og

minimaliserte kostnader til energi, effekttopper og personell

Dette gir bygget økt verdi

Eiendomsdashbord

Det finnes anvisninger og krav til et eiendomsdashbord med lenker til alle eiendommene.

 • Alle eiendommene vises i en oversikt med en varslingsoversikt for hver eiendom.

 • Eiendommene kan grupperes etter geografi, type eiendom som barnehage, skole, kultur, idrett, sykehjem  o.l.

 • Varslingsoversikten viser antall kvitterte og antall ukvitterte varsler for:

  • 1.   Alarmer​

  • 2.1 Feil inneklima og miljø

  • 2.2 Feil energieffektivisering og lastkontroll

  • 2.3 Feil øvrige

  • 3.   Vedlikehold

 • Velg eiendom og angi passord for å betjene eiendommen.

 • Velg varselkategori/varsel og se varslet direkte i prosessbilde for varslet.

Driftsfunksjonene etableres i byggets Sentrale Driftskontrollanlegg (SD)

 • Driftsfunksjonene er alltid helt like og relevante i alle bygg.

 • Driftsfunksjonene i standarden oppgraderes for å utnytte den teknologiske utviklingen i byggenæringen. 

 • Driftsfunksjonene etableres, der det er nødvendig, med kunstig intelligens basert på regelbaserte systemer 

 • Driftsfunksjonene kan betjenes med PC, nettbrett og mobiltelefoner.

 • Alle variabler i SD-anlegget kan overføres med Rest-API til andre systemer

Prosjektstandardens krav vil uansett utviklingen gi nødvendige og relevante driftsfunksjoner

 

Standardens kommunikasjon med API gir muligheter for å etablere smarte fremtidige funksjoner.

Neste side: Visning av flere driftsfunksjoner