Investeringen i BAinfo-standarden er bærekraftig

og langsiktig lønnsom

Investeringen resulterer i sterkt reduserte kostnader

i hvert prosjekt

Vanlige kostnader i hvert enkelt prosjekt

  • Rådgivernes prosjektering av leveranse bygningsautomatisering.

  • Tilleggskostnader p.g.a. manglende krav.

  • Eventuell ITB-ansvarlig for å klargjøre grensesnitt og hva som skal leveres.

  • Byggherren og byggherrens prosjektleder bruker mye tid i prosjektet. 

Disse kostnadene finnes ikke når standarden benyttes.

Kostnader når prosjektstandarden benyttes

  • Kun en engangsinvestering for prosjektstandarden.

  • Byggherren bruker < 10 timer på gjennomføringen før overtakelsen.

Investeringen i standarden er derfor bærekraftig og inntjent

i løpet av ca 1 år med prosjekter

Neste side: Mer om hvilke kostnader som blir reduserte