Lønnsomhet.jpg

Kostnadene i hvert prosjekt blir sterkt reduserte.

Kostnadene til energi, effekttopper og personell blir minimalisert.

 • Ingen kostnader til rådgiveres prosjektering - All prosjektering er ferdig i verktøyet.

 • Ingen kostnader til ITB-ansvarlig for bygningsautomatisering - All klargjøring og grensesnitt for leveransen er ferdig.

 • Ingen tilleggskostnader for bygningsautomatisering - Alle krav er komplette og entydige.

 • Prosjektgjennomføringen før overtakelsen er 4 - 8 timer uavhengig av størrelse på prosjekt.

 • Ingen endringer er nødvendige i samspill med totalentreprenør - Alle krav er standardiserte og angitt i tilbudsdokumentene.

 • Priskonkurranse mellom toppsystemleverandørene for tilknytningen av det lokale anlegget til toppsystemet etableres automatisk.

 • Kostnadene til energiforbruk og effekttopper blir minimaliserte p.g.a. best mulige krav til energieffektivisering og lastkontroll.

 • Automatisk varsling når variablene for energieffektivisering er feil innstilt og VVS-anleggene ikke gir forventet energieffektivisering.

 • Tilbudsprisene blir lavere fordi alle krav er standardiserte - Automatikkleverandørene kan kopiere løsninger fra prosjekt til prosjekt.

 • Overtakelsen tar kort tid fordi kravene er like, Kontrollrapport overtakelse benyttes og at det kun er én automatikkleverandør.

 • Driftspersonellet vil ikke bruke tid på å få levert manglende nødvendige driftsfunksjoner.

 • Driftspersonellet vil bruke mindre tid i betjeningen av SD-anlegget p.g.a. "Automatisert drift".

Kostnaden til BAinfo-verktøyet er kun en engangsinvestering.

Investeringen er bærekraftig fordi det blir sterkt reduserte kostnader i hvert prosjekt.

Kostnaden er derfor inntjent i løpet av ca 1 år med prosjekter.