Bygningsautomatisering.jpg

Hva er leveranse bygningsautomatisering?

Leveranse bygningsautomatisering omfatter:

  • Alle funksjoner for inneklima og miljø.

  • Alle funksjoner for energieffektivisering og lastkontroll.

  • Alle driftsfunksjoner for å sikre et forutsatt inneklima og miljø.

  • Alle automatikkomponenter, SD-anlegg, system for romfunksjoner. D.v.s alt utstyr som funksjonene etableres i.

  • Alle ytelser som dokumentasjon, idriftsettelse, opplæring, overtakelse, prøvedrift  m.m.

  • Sumalarmer fra øvrige tekniske systemer som angitt nedenfor. Kommunikasjon med øvrige systemer kan forekomme.

Leveranse bygningsautomatisering omfatter ikke:

Funksjoner i øvrige systemer som brannalarm, adgangskontroll, nødlys, reservekraft, energiproduksjon m.fl.

 

Prosjektstandarden er basert på at automatikkleverandøren skal levere all bygningsautomatisering med noen få spesifiserte unntak .

Dette betyr at automatikkleverandøren er ansvarlig for automatisering av systemene for inneklima og miljø samt alle driftsfunksjonene for disse systemene, energieffektivisering og lastkontroll. 

Leverandørene av rør, ventilasjon og elektro er ansvarlig for å levere systemene for VVS- og elektro for byggets inneklima og miljø.

Standarden har som krav at automatikkleverandøren er ansvarlig for

grensesnitt mellom leveranse bygningsautomatisering og rør, ventilasjon og elektroleverandørene.