Bilde1.png

Standardisering er smart

Byggherrens oppgaver og krav til alle aktørene blir like i alle prosjekter 

Komplette, entydige og relevante krav er smart

Det blir ingen tilleggskostnader

Kvalitetssikring er smart

Alle leverandørene må oppfylle alle krav som er angitt i konkurransegrunnlaget

Resultatet for leveranse bygningsautomatisering blir:

 • Byggherrens tidsforbruk før overtakelsen blir ca 8 timer.

 • Ingen konflikter i prosjektet.

 • Ingen tilleggskostnader.

 • Ingen kostnader til rådgivers prosjektering

 • Ingen kostnader til koordinering mellom automatikkleverandør og totalentreprenør, leverandørene rør, ventilasjon og elektro.

 • Alt er klart, bl.a. komplette grensesnitt mot rør, ventilasjon og elektro, før prosjektet starter.

 • Ingen feil og mangler etter at overtakelsen er ferdig.

 • Driftsfunksjonene blir alltid helt like. Kun én automatikkleverandør som er ansvarlig for alle funksjoner bygningsautomatisering og 
  ulempene med toppsystem unngås.

 • Driftsfunksjonene sikrer at inneklima og miljø blir som forventet.

 • Driftskostnadene til energi, effekt og personell blir minimalisert med mest mulig bruk av behovsstyring.

 • Kostnaden til leveransen blir minimalisert.

 • Kun én automatikkleverandør leverer bygningsautomatisering og har alt funksjonsansvar.

Overtakelsen blir helt lik, enkel, sikker og tidseffektiv

fordi kravene som skal kontrolleres alltid er helt like i alle prosjekter

Neste side: Flere fordeler med standardisering og kvalitetsikring