Standardisering er smart

Alle krav og oppgaver til alle aktørene er like i alle prosjekter 

Komplette, entydige og relevante krav er smart

Det blir ingen tilleggskostnader

Kvalitetssikring er smart

Alle leverandørene må oppfylle alle krav som er angitt i kontrakt 

Resultatet for leveranse bygningsautomatisering blir:

 • Byggherrens tidsforbruk før overtakelsen blir ca 2 timer.

 • Byggherrens prosjektleders tidsforbruk blir ca 8 timer.

 • Ingen konflikter i prosjektet.

 • Ingen tilleggskostnader.

 • Ingen kostnader til rådgivers prosjektering

 • Ingen kostnader til ITB-ansvarlig.

 • Alt er klart, bl.a. komplette grensesnitt mot rør, ventilasjon og elektro, før prosjektet starter.

 • Ingen feil og mangler etter at overtakelsen er ferdig.

 • Driftsfunksjonene blir alltid helt like og kun én automatikkleverandør ansvarlig for alle funksjoner bygningsautomatisering.

 • Driftsfunksjonene sikrer at inneklima og miljø blir som forventet.

 • Driftskostnadene til energi, effekt og personell blir minimalisert med optimalisert bruk av behovstyring.

 • Kostnaden til leveransen blir minimalisert.

Standardiseringen gjør at overtakelsen blir helt lik og enkel i alle prosjekter –

fordi kravene som skal kontrolleres alltid er helt like

Neste side: Flere fordeler med standardisering og kvalitetsikring