BAinfo har kun som formål å bidra til at byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering.

 

Rådgivningsfirmaet ble startet i 2009 for å videreutvikle et prosjekteringsverktøy som Tore Fosaas benyttet som rådgiver i alle store og små prosjekter. Verktøyet er tilpasset delte entrepriser. 

Strategien var å få rådgiverne til å bruke dette for å oppnå BAinfo`s formål.

Dette ble solgt til ÅF-Consult (nå AFRY), Sweco, Norconsult, Rambøll, Multiconsult m.fl.

P.g.a. nye entrepriseformer og den raske teknologiutviklingen ble det valgt å endre strategien ved å prosjektere alle kravspesifikasjoner en byggherre trenger for nye og eksisterende eiendommer, som byggherren skal eie lett tilgjengelig for byggherrens organisasjon.

Disse kravene har fått navnet BAinfo-verktøyet.

Etter en lang og komplisert utviklingsperiode inneholder BAinfo-standarden nå alt en byggherre trenger for å få full kontroll med bygningsautomatisering både for nye og eksisterende eiendommer.

Kontakt med mer enn 20 automatikkfirmaer, FDV-firmaer, driftsfirmaer, byggherrer, rådgivere og byggelederfirmaer sikrer standardens kvalitet og relevans.

Daglig leder: Tore Fosaas

  • 26 års erfaring som automatikkleverandør: Teknisk sjef i Landis & Gyr (nå Siemens), Avdelingsleder og salgssjef i Nebb/ABB avd. bygningsautomatisering.  Ansvaret for leveranse bygningsautomatisering til bl.a. Norges Bank nye hovedsete Oslo.

  • 15 års erfaring som rådgiver: Prosjektert og sluttkontroll av ca 40 skoler og ca 10 barnehager for Oslo kommune. St. Olavs hospital i Trondheim, Nye Ahus i Lørenskog, flere prosjekter for Statsbygg og eiendomsselskaper m.fl.

  • Skrevet mange artikler i fagtidsskrifter, holdt foredrag, deltaker i utarbeidelsen av NS3420, utarbeidet prosjekteringsverktøy for rådgivere, m.m.

Kontaktinformasjon til BAinfo.

Mobil: 95900985   Epost: tore.fosaas@outlook.com   Kommune: Lørenskog   Org.nr. 994854143