top of page

Mer informasjon for noen rehabiliteringsprosjekter:

Rammeavtaler med automatikkleverandører.

Konkurransegrunnlaget inneholder underlag for en helt ferdigprosjektert eiendom for BA med VVS- og elektrosystemer samt utstyr i rom.

Her er benyttet verktøyets Komponenttabell for lokal automatisering og Komponenttabell romfunksjoner

Videre henvises til Hovedkrav bygningsautomatisering og Avvikskrav bygningsautomatisering.

Det skal angis delpriser for VVS- og elektrosystemer, romfunksjoner m.m. slik at byggherren blir kjent med prisforskjellene.

 

Fordelene med rammeavtaler:

  • Rammeavtaleleverandørene skal levere all BA.

  • Byggherren får konkurranse mellom leverandørene i motsetning når Toppsystemleverandør brukes.

  • Leverandørene kan tildeles plass i byggherres Web-server. Dette er ofte ønskelig for bl.a. kommuner og fylker. 

  • Ved senere endringer i prosjektene er det kun nødvendig å innhente tilbud fra rammeavtaleleverandør. Dersom toppsystemleverandør benyttes, må denne også kontaktes for å gi pris for sin del av BA for endringen.

Eiendomsdashbord for byggherrens alle eiendommer.

Dette gir byggherren en samlet oversikt over alle sine eiendommer med navn på hver eiendom.

Eiendommene kan sorteres på geografi og type eiendom.

For hver eiendom vises antall varslinger som er aktive og om de er kvitterte for hver varslingsprioritet.

 

Ved å klikke på eiendommens navn velges aktuell eiendom. Da vises tilsvarende liste over utløste kvitterte og ukvitterte varslinger for kun denne eiendommen.

Ved å klikke på eiendommens navn og legge inn brukernavn og passord kan eiendommen betjenes som angitt Hovedkrav bygningsautomatisering i kap. 562. 

Operatør kan da velge å logge seg på kun de eiendommer som det vurderes nødvendig å utføre tiltak. Dette gir en tidseffektiv drift.

Eiendomsdashbordet kan benyttes på mobiltelefon, nettbrett og PC og er basert på API (Automation Protocol Information).

Automatisk utskrift av arbeidsordre i FDV-system.

Varsler i SD-anlegget overføres til byggherrens FDV-system basert på API.  

Byggherren kan velge hvilke varsler i SD-anlegget som skal gi automatisk utskrift i FDV-systemet. 

bottom of page