top of page
Tore Fosaas_founder and manager of BAinfo

  Daglig leder i BAinfo, Tore Fosaas har følgende bakgrunn:

  • 26 års erfaring som automatikkleverandør: Teknisk sjef i Landis & Gyr (nå Siemens), Avdelingsleder og salgssjef i Nebb/ABB avd. bygningsautomatisering.  Ansvaret for leveranse BA til bl.a. Norges Bank nye hovedsete Oslo.

  • 15 års erfaring som rådgiver BA: Prosjektert med sluttkontroll av ca 40 skoler og 10 barnehager for Oslo kommune, St. Olavs hospital i Trondheim, Nye Ahus i Lørenskog, flere prosjekter for Statsbygg og eiendomsselskaper m.fl.

  • Skrevet mange artikler i fagtidsskrifter, holdt foredrag, deltaker i utarbeidelsen av NS3420, utarbeidet prosjekteringsverktøy for rådgivere, m.m.

BAinfo har som formål å bidra til at alle utfordringene for byggenæringen med BA

blir løst i alle typer prosjekter.

 

ITB BA-verktøyet gir følgende resultater:

  • Best mulige funksjoner for inneklima, miljø og energieffektivisering.

  • En enkel, tidseffektiv og kvalitetssikret prosjektgjennomføring der leveranse BA blir levert uten feil og mangler.

  • Best mulige driftsfunksjoner i SD-anlegget og full kontroll på inneklima, miljø, energieffektivisering og eiendommens tekniske anlegg.

  • Alltid helt lik betjening for driftspersonellet i SD-anlegget uavhengig av hvilken automatikkleverandør som velges.

 

For å lykkes med dette har BAinfo siden 2009 utviklet og levert ulike verktøy for BA til rådgivere og byggherrer.

 

ITB BA-verktøyet er oppgradert og tilpasset for bruk av byggherrer, rådgivere og totalentreprenører. 

Alle krav til BA er like i de 3 verktøyene:

ITB BA-verktøy for byggherrer, ITB BA-verktøy for rådgivere og ITB BA -verktøy for totalentreprenører. 

Resultatene, som angitt ovenfor, blir oppfylt uavhengig av hvilke av verktøyene som brukes i prosjektene.

ITB koordinator BA-verktøyet er utviklet for rådgivere og totalentreprenører.

Verktøyet gir som resultat at oppgavene i NS6450 kap. 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8 blir utført.

bottom of page