Støtte til prosjektgjennomføringen

Det kan gå lang tid mellom hvert prosjekt, det kan bli ansatt nye medarbeidere som ikke har fått opplæring og andre forhold som gjør at byggherren ønsker støtte til bruken av standarden.

Kostnadsfri støtte om bruken av standarden via telefon og Internett

Byggherren, byggherrens prosjektleder og rådgiver kan ringe BAinfo og få svar på spørsmål knyttet til bruken av standarden.

BAinfo vil også bistå byggherren med rådgivning og svare på generelle spørsmål knyttet til bygningsautomatisering.

Støtte til implementeringen av standarden i byggherrens organisasjon slik at denne er «klar til bruk».

 

Prosjektstøtte for første prosjekt med kvalitetssikringen av konkurransegrunnlaget. Prosjektstøtten utføres via telefon og møter via Internett. De omfatter alle oppgaver før tilbudsutsendelsen som angitt i dokument Prosjektleders oppgaver for å kvalitetsikre konkurransegrunnlaget og å utarbeide Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering.

Fakturert støtte til prosjektgjennomføringen via telefon og Internett

BAinfo tilbyr også en støtte til prosjektgjennomføringen som sikrer at denne blir gjennomført som forutsatt. Prosjektstøtten utføres via telefon og bl.a. deltakelse i 3 standardiserte møter via Internett. Tjenesten faktureres med 5 timer i henhold til aktuell timepris uavhengig av hvor mange timer som blir nødvendig å bruke.

Prosjektstøtten omfatter alle oppgaver som er angitt i dokument Prosjektleders oppgaver og støtte med å utarbeide dokument Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering i alle typer prosjekter.

Byggherren får trygghet i sin prosjektgjennomføring

av leveranse bygningsautomatisering