Hvordan gjennomføre et prosjekt ?

 

Prosjektgjennomføringen blir vesentlig enklere og tryggere enn «normal» praksis

og er helt avgjørende for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift.

Prosjektgjennomføringen (tidsforbruk ca 8 timer før overtakelsen som blir svært tidseffektiv)

  • Oppstartsmøte med rådgiverne. Les kravene sammen med rådgiver.

  • Møte med rådgiverne for kontroll av konkurransegrunnlaget. Pek på kravene i kontrolliste. Be rådgiver vise at konkurransegrunnlaget er korrekt.

  • Vedlegg dokumenter til konkurransegrunnlaget som angitt i Prosjektgjennomføring.

  • Bekreftelse på at Tverrfaglige krav blir oppfylt. I første byggemøte, der alle leverandørene er tilstede påpekes at Tverrfaglige krav  skal utføres slik de er angitt i kontrakten. Still spørsmål til hver enkelt leverandør om de har lest Tverrfaglige krav og at kravene er ivaretatt. I møtereferat angis hvilke som har svart Ja og at de som har svart Nei skal gjøre det.

  • Byggherren bruker Kontrollrapport overtakelse der alle viktige krav er angitt i henhold til bygningsdelstabellen NS3451.

 

Utarbeide eventuelle tilleggskrav fra byggherren (tidsforbruk ca 1 time)

Klikk på lenker og kopier ønsket kravtekst og lim inn i Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering.

Dette dokumentet blir normalt likt i alle prosjekter.

Forprosjekt (minimalisert tidsforbruk p.g.a. standardfunksjoner)

Bruk dokument Funksjonsbeskrivelser og annen informasjon. Her finnes ulike standardfunksjoner for romtemperatur, luftkvalitet, lysstyring og solavskjerming. Menneskeorientert belysning finnes for ulike romtyper. Enkelt å vurdere ønskede funksjoner.

Samspill med entreprenør

Byggherren kan vise til at alle krav som er angitt i konkurransegrunnlaget skal gjelde. Samspill er derfor ikke nødvendig.

Neste side: Støtte til prosjektgjennomføringen fra BAinfo