BAinfo-standarden er svært enkel og tidsbesparende å bruke

 

Byggherren skal kun utføre kvalitetsikringsoppgaver

 

Alle nødvendige tekster for leveranse bygningsautomatisering finnes

De er standardiserte og klare til bruk

Gjennomføring av en totalentreprise

 

  1. Oppstartsmøte med rådgiverne. Les kravene i dokument Rådgivers oppgaver i møtet. Tidsforbruk ca. 1 time.

  2. Kontrollmøte med rådgiverne. Pek på kravene, be rådgiver vise at kravene er utført. Tidsforbruk ca. 1 time.

  3. Forprosjekt. Bruk standardens mange eksempler for luftkvalitet, lys og solavskjerming sammen med rådgiver eller totalentreprenør og bli enige om hvilke hovedfunksjoner som skal velges. Tidsforbruk ca. 1-3 timer.

  4. Samspill. Alt er avklart. Konkurransegrunnlaget omfatter alt som skal leveres. Bruk ev. eksemplene som angitt ovenfor.

  5. Tilleggskrav. Klikk på ønsket lenke. Kopier og lim inn i Tilleggskrav bygningsautomatisering. Tidsforbruk ca 1 time.
  6. Konkurransegrunnlag. Inneholder Tverrfaglige krav med vedlegg Standardkrav og Tilleggskrav bygningsautomatisering.

  7. Oppstartsmøte med entreprenøren. Les Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget i møtet. Tidsforbruk ca. 2 timer.

  8. Kvalitetssikringsdokument for automatikkleverandørens oppgaver. Etterlys dette dokumentet før overtakelsen. 

  9. Overtakelse. Bruk Kvalitetssikringsdokument overtakelse. Pek på krav og be automatikkleverandør vise at krav er utført. 

  10. Prøvedrift. Etterlys kvalitetssikringsdokument prøvedrift fra automatikkleverandør som leverer all bygningsautomatisering.

Kravene til rådgiverne er angitt i Rådgivers oppgaver og blir lest i møtet med rådgiver.

Kravene til grensesnitt er angitt i Tverrfaglige krav i konkurransegrunnlaget og blir lest i møtet

med entreprenør, leverandørene av rør, ventilasjon, elektro og automatikk.

Tidsforbruk blir ca 10 timer tilsammen for byggherren og byggherrens prosjektleder før overtakelsen starter.

 

Tidsforbruket blir ca 10 timer også i delte entrepriser .

Neste side: Støtte til prosjektgjennomføringen fra BAinfo