Hvordan gjennomføre et prosjekt ?

 

Prosjektgjennomføringen blir vesentlig enklere og tryggere enn «normal» praksis

og er helt avgjørende for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift.

Prosjektgjennomføringen (tidsforbruk 4 - 8 timer før overtakelsen som blir svært tidseffektiv)

  • I første møte eller via telefon med rådgiver påpekes at kap. 2 Rådgivers oppgaver i Tverrfaglige krav skal oppfylles.

  • Møte med rådgiverne for kontroll av konkurransegrunnlaget. Pek på kravene i kontrolliste. Be rådgiver vise at konkurransegrunnlaget er korrekt.

  • Vedlegg dokumenter til konkurransegrunnlaget som angitt i Byggherrens oppgaver.

  • Bekreftelse på at Tverrfaglige krav blir oppfylt.  I første byggemøte, der alle leverandørene er til stede, peke på at Tverrfaglige krav som angitt i konkurransegrunnlaget skal oppfylles. I møtereferatet angis at alle leverandører er gjort kjent med kap. Tverrfaglige krav.

  • Byggherren bruker Kontrollrapport overtakelse der alle viktige krav er angitt i henhold til NS3451.

 

Utarbeide eventuelle avvikskrav fra byggherren 

Klikk på lenker og kopier ønsket kravtekst og lim inn i Avvikskrav bygningsautomatisering.

Dette dokumentet blir normalt likt i alle prosjekter.

Forprosjekt (minimalisert tidsforbruk p.g.a. standardfunksjoner)

Bruk dokument Funksjonsbeskrivelser og annen informasjon. Her finnes ulike standardfunksjoner for romtemperatur, luftkvalitet, lysstyring og solavskjerming. Menneskeorientert belysning finnes for ulike romtyper. Enkelt å vurdere ønskede funksjoner.

Samspill med entreprenør

Byggherren kan vise til at alle krav som er angitt i konkurransegrunnlaget skal gjelde. Samspill er derfor ikke nødvendig.

Neste side: Kvalitetssikring