Hvordan gjennomføre et prosjekt ?

 

Prosjektgjennomføringen blir vesentlig enklere og tryggere enn «normal» praksis

og er helt avgjørende for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift.

Prosjektgjennomføringen (tidsforbruk ca 8 timer før overtakelsen som blir svært tidseffektiv)

  • Oppstartsmøte med rådgiverne. Les kravene sammen med rådgiver.

  • Møte med rådgiverne for kontroll av konkurransegrunnlaget. Pek på kravene i kontrolliste. Be rådgiver vise at konkurransegrunnlaget er korrekt.

  • Vedlegg dokumenter til konkurransegrunnlaget som angitt i Prosjektgjennomføring.

  • Tverrfaglig oppstartsmøte med entreprenør. Les Tverrfaglige krav slik at entreprenør og alle leverandørene har blitt kjent med kravene og grensesnittene mot rør, ventilasjon og elektro med hensyn til leveranse bygningsautomatisering.

  • Byggherren bruker Kontrollrapport overtakelse der alle viktige krav er angitt i henhold til bygningsdelstabellen NS3451.

 

 

Utarbeide eventuelle tilleggskrav fra byggherren (tidsforbruk ca 1 time)

Klikk på lenker og kopier ønsket kravtekst og lim inn i Tilleggskrav leveranse bygningsautomatisering.

Dette dokumentet blir normalt likt i alle prosjekter.

Forprosjekt (minimalisert tidsforbruk p.g.a. standardfunksjoner)

Bruk dokument Arbeidsunderlag til valgt automatikkleverandør. Her finnes ulike standardfunksjoner for romtemperatur, luftkvalitet, lysstyring og solavskjerming. Menneskeorientert belysning finnes for ulike romtyper. Enkelt å vurdere ønskede funksjoner.

Samspill med entreprenør

Byggherren kan vise til at alle krav som er angitt i konkurransegrunnlaget skal gjelde. Samspill er derfor ikke nødvendig.

Neste side: Støtte til prosjektgjennomføringen fra BAinfo