top of page

BAinfo`s verktøy løser nå alle utfordringene for bygningsautomatisering (BA)

 

Løsningen er at:

  • Alle krav til BA er komplette og entydige i konkurransegrunnlaget.

  • Alle krav til samhandlingen, grensesnitt m.m., mellom automatikkleverandør og leverandørene av VVS- og elektro blir angitt i konkurransegrunnlaget. 

  • Byggherren kan enkelt angi sine tilleggskrav i konkurransegrunnlaget.

  • Oppgavene i h.h.t. NS3935 for ITB-ansvarlig og NS6450 for testing og ferdigstillelse for BA blir utført av prosjektleder som kun skal etterlyse kvalitetssikringsrapporter angitt i konkurransegrunnlaget.

Resultatene er at:

  • Byggherren får best mulige funksjoner for: Inneklima, Miljø, Energieffektivisering og Driftsfunksjoner i SD-anlegget som alltid er helt like. Dette er uavhengig av teknologiutviklingen fordi at krav til funksjoner angis i konkurransegrunnlaget. Ingen tilleggskostnader og ingen feil og mangler.

  • Prosjektoppgavene for byggherre, rådgiver, totalentreprenør, automatikk, VVS-og elektroleverandørene blir helt like i alle prosjekter for BA.
    BA blir det enkleste fagområde å gjennomføre for alle aktørene.

  • Rehabilitering av BA kan utføres enklere med de ferdige konkurransegrunnlagene og anvisningene i verktøyet, for å få bedre drift i eksisterende eiendommer.

Utviklingen av verktøyene fra BAinfo.

Prosjekteringsverktøy for rådgivere.

Dette ble utviklet av Tore Fosaas i Hjellnes Consult i 1998. Brukt i forbindelse med prosjektering av bl.a. St. Olav`s hospital i Trondheim, Nye Ahus i Lørenskog ca 40 skoler og 10 barnehager for Oslo kommune, flere prosjekter for  Statsbygg og eiendomsselskaper.

Videreutviklet og solgt til de fleste store rådgiverfirmaene i 2009-2010. Brukes fortsatt av rådgivere i store prosjekter.

Prosjektverktøy for byggherrer.

Dette ble utviklet for byggherrer i 2011-2022. Solgt til 49 kommuner, fylker og eiendomsselskaper.

Verktøyet ble i 2022 videreutviklet for rådgivere og totalentreprenører og fikk da nytt navn: ITB BA-verktøyet. 

Verktøyet er basert på egen kompetanse og informasjon fra ca 25 automatikkfirmaer, byggherrer, rådgivere, leverandører av VVS- og elektroutstyr, driftsselskaper, EOS- leverandører. Kravene til BA er derfor relevante.

ITB koordinator-verktøyet

Utviklet i 2022 for rådgivere og totalentreprenører. 

bottom of page