BAinfo-standarden er en unik og smart standard for bygningsautomatisering 

BAinfo-standarden bidrar til at byggherren får full kontroll på

inneklima, miljø, energieffektivisering og lastkontroll.

Alt byggherren trenger for sine arbeider med bygningsautomatisering 

finnes i standarden.

Tidsforbruket for byggherrens ulike aktiviteter blir minimalisert

BAinfo har kun som formål å bidra til at byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering.

 

BAinfo ble startet i 2009 med å videreutvikle et prosjekteringsverktøy som Tore Fosaas benyttet som rådgiver i alle store og små prosjekter for både offentlige  og private byggherrer i delte entrepriser. Alle prosjekter ble overlevert uten feil og mangler.

Dette er solgt til ÅF-Consult, Sweco, Norconsult, Rambøll, Multiconsult m.fl. som benyttes i store prosjekter i delte entrepriser.

 

P.g.a. nye entrepriseformer og den raske teknologiutviklingen ble det valgt å utarbeide en komplett standard for bygningsautomatisering direkte til byggherren som har ansvaret for konkurransegrunnlaget.

 

Konkurransegrunnlaget for bygningsautomatisering blir alltid helt likt og alltid klart før prosjektet starter.

 

Byggherren blir derfor ikke avhengig av rådgivere og ITB-ansvarlige for leveranse bygningsautomatisering.

 

Kontakten med mer enn 20 automatikkfirmaer, byggherrer, rådgivere og byggelederfirmaer sikrer standardens kvalitet og relevans.

All erfaring viser at kvalitetssikring er helt nødvendig for å lykkes.

Neste side: Kort oversikt over hovedelementene