Prosjektstandard bygningsautomatisering

 

BAinfo standarden er ny unik standard for gjennomføring av leveranse bygningsautomatisering

 

 Alltid like, komplette, relevante og entydige krav til rådgiverne, entreprenør og leverandørene i prosjektet

Byggherren og byggherrens prosjektleder får en alltid lik, enkel og tidseffektiv prosjektgjennomføring

Komplette og relevante krav til driftsfunksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og lastkontroll

Klar for analysefunksjoner basert på kunstig intelligens med maskinlæring

Rutiner for kvalitetssikring av prosjektgjennomføringen for leveranse bygningsautomatisering

Konkurransegrunnlaget og oppgavene til aktørene er standardisert

For offentlige bygg, boligbygg og næringsbygg

For alle typer entrepriser inkl. samspillskontrakter

For byggherrer med liten eller stor byggeaktivitet

 

Samhandlingen mellom alle aktørene i prosjektet er standardisert – «Jobben blir alltid lik og enkel»

Alle grensesnitt og avklaringer er ferdige før prosjektstart – Alt «blir riktig med en gang»

Kvalitetssikringen gjør at alle krav i konkurransegrunnlaget blir oppfylt

Neste side: Smart prosjektgjennomføring