Grønne tak

Rådgiverfirmaet BAinfo har kun som formål å bidra til at
byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering
.

 

Utviklingen av BAinfo-verktøyet er basert på tverrfaglig kunnskap. 

Omfattende kontakt med byggherrer, rådgivere og leverandører av: bygningsautomatisering, prosjektledelse, drift , EOS, FDV, VVS- og elektroutstyr, brannvarsling, sprinkler, adgang, nødlys, brannspjeld, menneskeorientert belysning, toppsystem, solcelleanlegg, m.fl.

BAinfo-verktøyet er basert på følgende hoved-filosofi:

 • Byggherren skal eie kravspesifikasjonene for bygningsautomatisering – for å sikre at disse alltid blir helt like og vite hvilke krav som er gjeldende.

 • Med Hovedkrav bygningsautomatisering og Tverrfaglige krav (samhandlingen)  vil byggherren – ingen andre

       angi alle krav til leveranse bygningsautomatisering i alle typer prosjekter.
Rådgiverne skal kun angi hovedfunksjonene (formålet) for de systemer de prosjekterer.

 • Automatikkleverandøren – ingen andre – skal levere alle funksjoner og alt utstyr for bygningsautomatisering i hht kravene.

 • Byggherren skal kun kvalitetsikre at alle krav er utført – verktøyets standardiserte og enkle rutiner for kvalitetssikring benyttes.

 • Verktøyet utnytter dagens teknologiske utvikling i SD-anleggene og utstyret i VVS- og elektrosystemene som også utvikles raskt.

 • Byggherren kan velge kommunikasjon med andre datasystemer for smarte driftsfunksjoner i verktøyet.
  Disse er basert på API via Internett.

 • Funksjonene for inneklima, miljø og energieffektivisering etableres i lokalt utstyr uavhengig av Internett for best mulig sikkerhet
  for funksjonene.

BAinfo-verktøyet er unikt og inneholder alt byggherren trenger for bygningsautomatisering

 • Hovedkravene bygningsautomatisering er relevante, komplette, entydige, standardiserte og funksjonsbaserte
  og helt ferdig prosjektert for alle typer prosjekter.

 • Prosjektgjennomføringen for bygningsautomatisering blir alltid helt lik i alle prosjekter, svært enkel og sikker uten bruk av NS3935 og NS6450 p.g.a. verktøyets omfattende kvalitetssikringsrutiner.

 • Tverrfaglige krav til entreprenør og leverandørene rør, ventilasjon og elektro (samhandlingen) angis i Eiendommens konkurransegrunnlag.

 • Byggherrens avvikskrav gir byggherren mulighet til å legge til og endre hovedkravene på en smart og enkel måte.

 • Rehabilitering. Gir anvisninger og konkurransegrunnlag med komplette prosjekterte krav i for 12 relevante rehabiliteringsprosjekter for best mulig energieffektivisering, lik betjening av SD-anleggene, rammeavtaler m.m. 

Dagens SD-anleggs avanserte teknologi utnyttes best mulig. 

Resultatet er sikring av inneklima og miljø, best mulig energieffektivisering og unike, smarte og alltid helt like betjeningsfunksjoner i SD-anleggene uavhengig av automatikkleverandør.

Neste side: Litt om hva BAinfo-verktøyet har krav for