top of page
Tore Fosaas_founder and manager of BAinfo

  Daglig leder i BAinfo, Tore Fosaas har følgende bakgrunn:

  • 26 års erfaring som automatikkleverandør: Teknisk sjef i Landis & Gyr (nå Siemens), Avdelingsleder og salgssjef i Nebb/ABB avd. bygningsautomatisering.  Ansvaret for leveranse BA til bl.a. Norges Bank nye hovedsete Oslo.

  • 15 års erfaring som rådgiver BA: Prosjektering med sluttkontroll av ca 50 eiendommer for Oslo kommune, St. Olavs hospital, Nye Ahus , Statsbygg, Forsvarsbygg og flere eiendomsselskaper.

  • Skrevet mange artikler i fagtidsskrifter, holdt foredrag, deltaker i utarbeidelsen av NS3420, utarbeidet prosjekteringsverktøy for rådgivere, m.m.

BAinfo ble startet i 2009 med formål å bidra til at byggherren skulle lykkes med BA.

Dette har alltid vært et vanskelig fagområde og har blitt mer og mer komplisert.

 

Prosjekteringsverktøy for rådgivere var det første verktøyet som ble utviklet i 2009 og solgt til de fleste store rådgiverfirmaene. Verktøyet brukes fortsatt i dag selv om kravene i verktøyet for BA ikke er oppdaterte.

Prosjektverktøy for byggherrer ble utviklet i 2013 for å gi byggherren mulighet til å angi krav til BA selv. Dette er solgt til ca 50 byggherrer fordelt på kommuner, fylker og eiendomsselskaper. I 2022 fikk verktøyet nytt navn. 

ITB BA-verktøyet og er nesten identisk med tidligere prosjektverktøy og selges nå til byggherrer, rådgivere og totalentreprenører. 

Grunntanken er at verktøyet bedre kan bidra til at byggherrens behov for BA blir best mulig oppfylt.

Verktøyet vil i tillegg bidra til oppgaver som aktørene i byggenæringen har med BA blir enklere og uten konflikter.

ITB koordinator BA-verktøyet er et helt nytt verktøy utviklet for rådgivere og totalentreprenører.

Dette er utviklet for bruk i totalentrepriser der ITB BA-verktøyene ikke benyttes for å koordinere samhandlingen mellom leverandørene av automatikk, VVS og elektro i totalentrepriser.

Verktøyet oppfyller NS6450 for kapitlene 3.5 Mekanisk ferdigstillelse, 3.6 Innregulering, 3.7 Funksjonstest og 3.8 Integrert test for BA.

ITB BA-verktøyene gir lavere kostnader i hvert prosjekt 

og er derfor en lønnsom investering.

Firma ble nedlagt den 12.4.2024.  Du kan kontakte meg på telefon 95900985.

bottom of page