Standard bygningsautomatisering  

Denne omfatter alt en byggherre trenger for bygningsautomatisering med

Prosjektgjennomføring – Konkurransegrunnlaget –

Drift – Rehabilitering og Rammeavtaler

Standarden er helt unik og leveres med krav bl.a. til automatisert drift

ved å utnytte dagens SD-anleggs avanserte teknologi 

Prosjektgjennomføring.

Omfatter standardiserte krav til samspillet mellom alle aktørene med alle nødvendige grensesnitt.

Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik for alle aktører med minimalisert tidsforbruk p.g.a. standardiseringen.

Konkurransegrunnlaget er alltid helt likt i alle prosjekter og helt klart og før prosjektet starter.

Kvalitetssikringsrutiner sikrer at alle krav til alle aktører for leveranse bygningsautomatisering blir oppfylte. 

Konkurransegrunnlag leveranse bygningsautomatisering.

Krav til ytelser, fordelinger, utstyr, sikkerhet, kommunikasjon internt i SD-anlegget og med API for datasystemer, m.m.

Standardiserte, komplette, entydige og relevante krav til driftsfunksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og lastkontroll.

Byggherren kan enkelt legge til faste og prosjektrelaterte krav og endre standardkravene.

Drift.

Automatisert drift varsler avvik i bl.a. inneklima, miljø og energieffektivisering. Manuell bruk av SD-anlegget blir minimalisert.

All betjening i oversikt- og prosessbilder har smarte og nyttige funksjoner som alltid blir helt like uavhengig av automatikkleverandør.

Alle felles driftsfunksjoner som alltid er helt like samles på et sted i SD-anlegget bl.a. Hjelp, EOS-systemets rapporter og mye mer. 

Rehabilitering.

Det finnes anvisninger med kravspesifikasjoner for 10 ulike typer prosjekter. 

Rammeavtaler med toppsystemleverandør(er) og automatikkleverandører.

Anvisninger for gjennomføringen med beskrivelse av fordeler og ulemper for ulike løsninger.

Komplett tilbudsgrunnlag med tildelingskriterier. Regneark med automatisk vurdering av innkommende tilbud.

Neste side: Smart prosjektgjennomføring