"BAinfo standarden"

er en ny smart standard for gjennomføring av 

leveranse bygningsautomatisering i dagens Smarte bygg

 Alltid like, komplette og entydige krav til rådgiverne, totalentreprenør og leverandørene i prosjektet

Alle grensesnitt og avklaringer er ferdige før prosjektstart

For alle typer offentlige bygg, næringsbygg og boligbygg - alle typer entrepriser og samspillskontrakter.
Kvalitetssikringsrutinene i standarden sikrer at alle krav blir oppfylte.
Prosjektgjennomføringen blir svært tidseffektiv, alltid helt lik, sikker og enkel. Prosjektleder skal kun utføre kvalitetsikring.
Standarden har relevante smarte funksjoner for inneklima, miljø, energieffektivisering og lastkontroll.
Dagens kostnader for bl.a. rådgivning, ITB-avklaringer og tillegg erstattes av en engangsinvestering inntjent på ca 1 år.
Byggherren angir "sine" tilleggskrav felles for alle prosjekter og for det enkelte prosjekt på en enkel standardisert måte.
Se fane Bruk side 3.
Samspillskontrakter av ulik type blir mer og mer vanlig. 
I samspillet kan byggherren vise til Standardkrav leveranse bygningsautomatisering (alle nødvendige krav) og Tverrfaglige krav som inneholder krav til grensesnitt, totalentreprenørens oppgaver bygningsautomatisering, merkesystem og hovedfunksjoner for VVS-og elektrosystemer samt romtyper. 
Dersom byggherren har gjennomført et forprosjekt er hovedfunksjoner for inneklima og miljø bestemt.
Det er derfor normalt ingen forhold knyttet til bygningsautomatisering som det er nødvendig å avklare i samspillet. 
BAinfo standarden sikrer inneklima, miljø, minimaliserte kostnader til energi, effekt, prosjekt og personell.
 
Neste side: Smart prosjektgjennomføring