BAinfo har kun som formål å bidra til at byggherren skal lykkes med alle oppgaver for bygningsautomatisering.

 

Alle krav er standardiserte, komplette, entydige og relevante

i konkurransegrunnlaget som blir oppfylte p.g.a. kvalitetssikringen.

 

Byggherrens oppgaver blir alltid helt like,

enkle å utføre og med minimalisert tidsforbruk.  

BAinfo-standarden utnytter SD-anleggenes avanserte teknologiske muligheter 

og ivaretar utfordringene og fordelene med teknologiutviklingen i byggenæringen.

BAinfo-standarden er derfor svært relevant i dagens marked

  • Basert på informasjon fra mer enn 20 automatikkfirmaer, prosjektleder-, drift, og FDV firmaer samt mange byggherrer.

  • Sårbarheten for inneklima, miljø og energieffektivisering ivaretas ved at funksjonene etableres i robust utstyr, lokalt plassert i bygget uavhengig av Internett.

  • Unike, alltid helt like driftsfunksjoner for alt driftspersonellet trenger i SD-anlegget. Betjening med PC og mobilt utstyr.

  • Utnytter dagens avanserte kommunikasjonsmuligheter som API for smarte driftsfunksjoner via Internett.

 

BAinfo-standarden er unik og inneholder alt byggherren trenger for bygningsautomatisering

  • Prosjektgjennomføring. Samhandlingen mellom berørte aktører er klar før prosjektstart. Kvalitetssikringsrutiner benyttes.

  • Tverrfaglige krav for bygningsautomatisering til entreprenør, rør, ventilasjon og elektro-lev. er angitt i konkurransegrunnlaget.

  • Kravspesifikasjon til leveranse bygningsautomatisering er relevant, komplett, entydig, standardisert og funksjonsbasert.

  • Byggherrens tilleggskrav angis av byggherren på en smart og enkel måte. Klikk på tilleggskrav, rediger tekst og lim inn.

  • Rehabiliteringsanvisninger finnes for for 12 ulike aktuelle og relevante rehabiliteringsprosjekter.

 

BAinfo-standarden er tilpasset alle typer VVS- elektrosystemer og systemer for romfunksjoner 

 uten å endre standardkravene. 

Én automatikkleverandør for all bygningsautomatisering, har alt funksjonsansvar i prosjektet.

Neste side: Litt om hva BAinfo-standarden har krav for