BAinfo-standarden er unik og inneholder nå alt byggherren trenger for bygningsautomatisering.

 

BAinfo har kun som formål å bidra til at byggherren skal lykkes med sine oppgaver for bygningsautomatisering.

Kvalitetsikringsdokumenter og kvalitetssikringsrutiner 

sikrer at alle krav til alle aktører i prosjektet blir oppfylte

BAinfo-standarden inneholder følgende hovedelementer 

Prosjektgjennomføring som alltid blir helt lik og tidseffektiv.

Tverrfaglige krav til entreprenør og leverandørene rør, ventilasjon og elektro angis i  Eiendommens konkurransegrunnlag

Kravspesifikasjon til leveranse bygningsautomatisering som er relevant, komplett, entydig og standardisert.

Drift av eiendommen som alltid blir helt lik uavhengig av hvem som er automatikkleverandør

Eiendomsdashbord som gir en komplett varslingsoversikt med 5 ulike varslingskategorier for alle eiendommene

Rehabilitering for alle relevante rehabiliteringer 

Tidsforbruket for byggherrens ulike aktiviteter blir minimalisert

Toppsystemleverandør er unødvendig p.g.a. at all betjening blir helt lik uavhengig av automatikkleverandør

Neste side: Kort innhold over hovedelementene