Grønne tak

Rådgiverfirmaet BAinfo har kun som formål å bidra til at byggherren skal lykkes med bygningsautomatisering.

 

Alle nødvendige krav til bygningsautomatisering for nye og

eksisterende eiendommer er ferdig prosjekterte og angitt i 

BAinfo-verktøyet

  En unik og komplett verktøykasse for byggherrens

 krav og anvisninger for bygningsautomatisering

BAinfo-verktøyet utnytter SD-anleggenes avanserte teknologiske muligheter 

for optimal energieffektivisering og en unik standardisert betjening av SD-anlegget.

BAinfo-verktøyet ivaretar utfordringene og fordelene med teknologiutviklingen.

  • Basert på informasjon fra mer enn 20 automatikkfirmaer, prosjektleder-, drift, og FDV firmaer samt mange byggherrer.

  • Sårbarheten for inneklima, miljø og energieffektivisering ivaretas ved at funksjonene etableres i robust utstyr, lokalt plassert i bygget uavhengig av Internett.

  • Unike, alltid helt like driftsfunksjoner for alt driftspersonellet trenger i SD-anlegget. Betjening med PC og mobilt utstyr.

  • Utnytter dagens avanserte kommunikasjonsmuligheter som API for smarte driftsfunksjoner via Internett.

 

BAinfo-verktøyet er unikt og inneholder alt byggherren trenger for bygningsautomatisering

  • Prosjektgjennomføringen blir alltid helt lik. Samhandlingen mellom aktørene er klar. Kvalitetssikringsrutiner benyttes. 

  • Tverrfaglige krav til entreprenør og leverandørene rør, ventilasjon og elektro angis i Eiendommens konkurransegrunnlag.

  • Kravene til leveranse bygningsautomatisering er relevante, komplette, entydige, standardiserte og funksjonsbaserte.

  • Byggherrens tilleggskrav angis av byggherren på en smart og enkel måte. Klikk på tilleggskrav, rediger tekst og lim inn.

  • Rehabiliteringsanvisninger finnes for for 12 ulike aktuelle og relevante rehabiliteringsprosjekter som byggherren trenger.

 

Med verktøyet angir byggherren alle krav i konkurransegrunnlaget.

Én automatikkleverandør leverer all bygningsautomatisering og har alt funksjonsansvar i prosjektet.

Byggherrens oppgaver i prosjektet er kun å kvalitetsikre at alle krav oppfylles.

Neste side: Litt om hva BAinfo-verktøyet har krav for