Smarte bygg er en realitet

Det bør finnes smarte funksjoner for all virksomhet i bygg.

Krav til teknologiens sårbarhet bør angis.

Det er nødvendig å angi hvilke funksjoner som skal leveres. 

Leveranse bygningsautomatisering inneholder funksjonene for inneklima, miljø, energieffektivisering og drift inkl. nødvendig utstyr og ytelser.

 

Funksjonsansvaret for inneklima, miljø og byggets drift bør samles hos én leverandør.
Prosjektgjennomføringen av leveransen bør fornyes for å bli smart og bærekraftig.
Hva er en smart prosjektgjennomføring?
At standardiserte, relevante, komplette og entydige krav stilles til alle leverandørene før prosjektet starter.
At kvalitetssikring brukes slik at alle krav blir oppfylte.
At alle aktørene kan utføre sine prosjektoppgaver likt i alle prosjekter og unngå konflikter.
Hvorfor er en smart prosjektgjennomføring bærekraftig?
Ingen kostnader til å utarbeide kravspesifikasjoner p.g.a. at disse er standardiserte og klare før prosjektet starter.
Byggherrens tidsforbruk minimaliseres vesentlig p.g.a. at oppgavene kun blir å kvalitetsikre at kravene er utført.
Ingen tilleggskostnader og lavere prosjektkostnader p.g.a. at løsninger kan kopieres fra tidligere prosjekter.
Minimaliserte kostnader til energi og effekttopper p.g.a. optimale funksjoner for energieffektivisering.
Driftspersonell bruker lite tid når driftsfunksjonene er standardiserte. De kjenner seg igjen i alle prosjekter.
Byggherren beskriver funksjonene
Leverandørene velger de teknologisk løsningene
 
Neste side: Introduksjon av Prosjektstandard bygningsautomatisering