Byggets inneklima, miljø og driftskostnader 

er avhengig av byggets driftsfunksjoner

Driftsfunksjonene etableres i det Sentrale Driftkontrollanlegget (SD-anlegget)

som derfor en viktig del av leveranse bygningsautomatisering (BA).

Prosjektstandard bygningsautomatisering - en ny standard for gjennomføring av leveranse BA.

Ingen konflikter i prosjektene til fordel for alle aktørene i prosjektet.

Prosjektstandard bygningsautomatisering 

sikrer at bygget får standardiserte, komplette og relevante driftsfunksjoner.

 

Disse gjør at bygget er godt forberedt for 

Smarte bygg i fremtiden.

Standarden inneholder nødvendig kvalitetssikring for å sikre at alle krav til alle aktørers oppgaver oppfylles.

Leveranse bygningsautomatisering inneholder:

 • Byggets funksjoner for inneklima, miljø og drift.

 • Alt utstyr som funksjonene er etablerte i.

 • Automatikkleverandørens ytelser

Det er et krav at automatikkleverandøren leverer all bygningsautomatisering.

Leveranse bygningsautomatisering er avhengig av riktige krav til alle aktørenes oppgaver

Aktørene er: Byggherren, byggherrens prosjektleder, rådgivere og ev. toppsystemleverandør, Totalentreprenør, automatikkleverandør og leverandørene av rør, ventilasjon og elektro.

Kravene:

 • Er: Komplette - Entydige - Relevante - Funksjonsbaserte.

 • Utnytter fordelene og ivaretar utfordringene med dagens raske teknologiske utvikling i byggenæringen.

 • Tilpasset alle typer Entrepriseformer - Forretningsbygg og offentlige bygg - ulike typer bygg.

 • Begrenser ikke hovedoppgavene til de ulike aktørene.

 

Det er kun byggherren som kan endre kravene i standarden - Kravene blir derfor alltid like.

Prosjektstandardens hovedfordeler 

 • Alle aktørene gjennomfører sine oppgaver helt likt i alle prosjekter.

 • Ingen konflikter mellom aktørene p.g.a at alle krav til alle leverandørene er klare før prosjektet starter.

 • Ingen tilleggskostnader.

 • Ingen kostnader til ITB-ansvarlig, rådgivers prosjektering av BA og egenutvikling av krav.

 • Byggherren bruker ca 1 time i prosjektet mellom forprosjektet og overtakelsen.

 • Byggherrens prosjektleder bruker < 8 timer på å utføre noen få enkle standardiserte kvalitetsikringsoppgaver i prosjektet.

 • Sikrer at systemene i et prosjekt som skal tilknyttes et toppsystem får alle nødvendige driftsfunksjoner i toppsystemet.

 • Automatisk konkurranse mellom toppsystemleverandørene om å tilknytte det lokale anlegget. Gir lavere prosjektkostnader.

 • Automatikkleverandørene kan kopiere løsninger fra prosjekt til prosjekt. Gir lavere prosjektkostnader.

 • Prosjektet overtas uten feil og mangler og driftspersonellet bruker ikke tid på å sørge for at manglende driftsfunksjoner blir levert.

 • Driftspersonalet får alltid helt like, nødvendige, relevante driftsfunksjoner og kun 1 automatikkleverandør ansvarlig for all BA.

 • Optimale funksjoner for redusert energiforbruk og toppbelastninger gir lavere driftskostnader hvert år.

 • Byggets standardiserte driftsfunksjoner vil være gode grunnlagsdata i etableringen av Smarte bygg for byggherrens bygningsmasse i fremtiden.

Investeringen i prosjektstandarden er bærekraftig med langsiktig lønnsomhet. 

Kostnaden er inntjent i løpet av ca 1 år med prosjekter.

Samarbeide med Automatikkleverandører - Referanser - Artikler

Standardens utvikling er kunnskapsbasert. Startet i 2009 og ble ferdig i 2019 basert på:

 • 26 års erfaring som automatikkleverandør, 15 år som rådgiver og 10 år som utvikler av standarden.

 • Kontakt med ca 30 nøkkelpersoner i 22 automatikkfirmaer, andre resurspersoner, rådgivere, byggelederfirmaer og byggherrer.

Se presentasjon av standarden her

Trykk lenken for å få en videopresentasjon Videopresentasjon av prosjektstandard.

Prosjektstandarden er foreløpig levert til 38 kommuner, 5 fylker og 3 eiendomselskaper.

Uttalelser fra kunder

Se her.

Artikler:

Kommunalteknikk

Se Kommunalteknikk  # 6 2018 side 34

 

VVS-forum og ITB-aktuelt Artikkelserie i 2018:

Leveranse bygningsautomatisering

Byggherrens behov og hvordan må kravene være

Dagens teknologiske situasjon bygningsautomatisering